Stavební úpravy lávky pro pěší na p.p.č. 1609/1, k.ú. Údlice (opakované řízení)
Obec Údlice

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy lávky pro pěší na p.p.č. 1609/1, k.ú. Údlice (opakované řízení)
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.07.2023 09:59:37
Lhůta pro podání nabídek
26.07.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající lávky pro pěší. Lávka vede přes vodoteč „Chomutovka“ a je v nezastavěném území (pole, zahrady).

Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 3 (výkaz výměr) a č. 4 (technická zpráva).

Autorem projektové dokumentace je Bohemia Arch spol. s r.o., Spořická 599, 431 01 Spořice, IČ 25002279.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 317 189.18 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Údlice
Náměstí 12
43141, Údlice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obec Údlice – Obecní úřad,
Náměstí 12, 431 41 Údlice
Kontaktní údaje
Ing. Tomáš Kočí
Telefon: 721 856 134
E-mail: koci@spinstitut.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
27.07.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Údlice
IČO
00262153
DIČ
CZ00262153
Poštovní adresa
Náměstí 12
431 41, Údlice
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-004939
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00262153

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídek 399.87 KB 11.07.2023 09:59:37
př.01_krycí list a nabídková cena 21.90 KB 11.07.2023 09:59:37
př.02_návrh SoD 269.68 KB 11.07.2023 09:59:37
př.03_VV k ocenění 138.15 KB 11.07.2023 09:59:37
př.04_projektová dokumentace 14.63 MB 11.07.2023 09:59:37
př.05_ČP-základní způsobilost 21.76 KB 11.07.2023 09:59:37
př.06_ČP-SOP 22.01 KB 11.07.2023 09:59:37
př.07_ČP-akceptace návrhu smlouvy 21.82 KB 11.07.2023 09:59:37
př.08_ČP-střet zájmů 22.13 KB 11.07.2023 09:59:37
př.09_ČP-mezinárodní sankce 22.29 KB 11.07.2023 09:59:37


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
oznámená o zrušení VZ 228.96 KB 27.07.2023 13:46:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data