Estetizace zastávky Karolina
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Estetizace zastávky Karolina
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000007
Evidenční číslo VZ
Z2024-005478
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.01.2024 07:54:17
Lhůta pro podání nabídek
29.02.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je estetizace prostoru zastávky Karolina v obou směrech. Rekonstruována budou obě nástupiště, která budou nově zastřešena pomocí ocelové konstrukce.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/52169/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 537.68 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 33.73 MB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (k ocenění) 241.30 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 258.21 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 87.09 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 87.21 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.80 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 88.22 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků 94.11 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 84.68 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 105.21 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 107.21 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení ke střetu zájmů a mezinárodním sankcím 89.32 KB 29.01.2024 07:54:17
Příloha č. 13 - Pravidla sociální odpovědnosti 75.39 KB 29.01.2024 07:54:17


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 826.72 KB 20.02.2024 18:09:31
Vysvětlení ZD č. 2 311.12 KB 22.02.2024 15:00:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data