VZ39/2023 - Přenosové vozy pro zpravodajství
ČESKÝ ROZHLAS

Informace

Název veřejné zakázky
VZ39/2023 - Přenosové vozy pro zpravodajství
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2024-005883
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2024 14:46:46
Lhůta pro podání nabídek
21.03.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodání dvou přenosových vozů pro zpravodajství Českého rozhlasu, vč. zajištění jejich vnitřního vybavení audio a video technikou.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 900 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99, Praha 2
Česká republika

Mgr. Iva Janíčková
iva.janickova@rozhlas.cz
+420 773944400
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/52485/summary
Kontaktní údaje
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99, Praha 2
Česká republika

Mgr. Iva Janíčková
iva.janickova@rozhlas.cz
+420 773944400
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ČESKÝ ROZHLAS
IČO
45245053
DIČ
CZ45245053
Poštovní adresa
Vinohradská 1409/12
120 00, Praha
Česká republika
Číslo účtu
1001040797/5500
ID profilu zadavatele
Z2023-028368
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45245053

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 538.08 KB 06.02.2024 14:46:46
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 405.72 KB 06.02.2024 14:46:46
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 393.06 KB 06.02.2024 14:46:46
Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy 337.53 KB 06.02.2024 14:46:46
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 16.92 KB 06.02.2024 14:46:46
Příloha č. 5 - Technická specifikace 324.67 KB 06.02.2024 14:46:46
Příloha č. 6 - Manuál registrace v systému JOSEPHINE 1.28 MB 06.02.2024 14:46:46


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 1 529.32 KB 19.02.2024 11:42:51
Zadávací dokumentace_VZ39_2024_AK 538.05 KB 19.02.2024 11:43:50
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Příloha č. 1 je znovu publikovaná beze změny, avšak v editovatelném formátu. 18.75 KB 19.02.2024 11:44:40
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Příloha č. 2 je znovu publikovaná beze změny, avšak v editovatelném formátu. 47.70 KB 19.02.2024 11:45:10
Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy Příloha č. 3 obsahuje v souladu s Vysvětlením, změnou, doplněním ZD č. 1 prodloužení lhůty pro dodání plnění. 76.12 KB 19.02.2024 11:46:37
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_AK Příloha č. 4 obsahuje zpřesnění některých položek oproti původnímu zadání. 17.21 KB 19.02.2024 11:47:30
Příloha č. 5 - Technická specifikace_AK Příloha č. 5 obsahuje zpřesnění některých položek oproti původnímu zadání. 384.64 KB 19.02.2024 15:10:11
Verze 1 Příloha č. 5 obsahuje zpřesnění některých položek oproti původnímu zadání. 322.59 KB 19.02.2024 11:48:20
Vysvětlení, změna, doplnění ZD č.2 včetně příloh 758.60 KB 21.02.2024 14:17:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data