Výkopové a stavební práce
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výkopové a stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000018
Evidenční číslo VZ
SVZ-22-24-PŘ-Ta
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.03.2024 08:09:51
Lhůta pro podání nabídek
26.03.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty, areálů a ostatního majetku objednatele. Součástí plnění prováděných prací je i odstranění veškerých vzniklých odpadů při těchto výkopových a stavebních pracích.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/54036/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 816.92 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.70 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 94.70 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.22 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 40.16 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 5 ZD Smlouva o dílo 35.65 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 6 ZD Výkop rýhy-modelový příklad 72.00 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 7 ZD Překop vozovky-modelový příklad 26.50 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 8 ZD Betonový zákl.trakčního stožáru 1,8x1,8x2,0m_modelový příklad 40.00 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 9 ZD Betonový zákl.trakčního stožáru 2,0x2,0x2,0 m_modelový příklad 40.00 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 10 ZD Soupis prací DPO - ostatní práce 18.49 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 10a ZD Výkop a odkrytí poruchy kabelů 89.50 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 11 ZD Vzorový řez kabelovou trasou s chráničky 241.38 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 12 ZD Vzorový řez kabelovou trasou s devíti otvorovým multi kanálem 236.33 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 13 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 101.61 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 14 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.61 KB 12.03.2024 08:09:51
Příloha č. 15 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 28.16 KB 12.03.2024 08:09:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data