Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000009
Evidenční číslo VZ
Z2024-021311
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.05.2024 11:03:34
Lhůta pro podání nabídek
11.06.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s.

Předmětem plnění této části Veřejné zakázky je poskytnutí následujících služeb pojištění:
- Pojištění budov a staveb
Předmět pojištění budov a staveb je tvořen souborem objektů ve vlastnictví Zadavatele.
- Pojištění věcí movitých, včetně zásob
Předmět pojištění movitého majetku, včetně zásob je tvořen souborem movitých věcí a zásob ve vlastnictví Zadavatele a dále souborem věcí cizích, které Zadavatel převzal za účelem opravy, případně je užívá na základě smlouvy.
- Pojištění cenností
Předmět pojištění cenností je tvořen souborem cenností ve vlastnictví Zadavatele.
- Pojištění věcí zaměstnanců
Předmět pojištění věcí zaměstnanců je tvořen souborem věcí zaměstnanců odložených na místě určeném zaměstnavatelem (šatna, věšák apod.).
- Pojištění strojů
Předmět pojištění strojů je tvořen souborem strojů ve vlastnictví Zadavatele a případně strojů užívaných na základě smlouvy, uvedených v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A (list s názvem – „Seznam strojů“).
- Pojištění elektroniky
Předmět pojištění elektroniky je tvořen souborem elektroniky ve vlastnictví Zadavatele, a případně elektroniky užívané na základě smlouvy, uvedené v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A (list s názvem – „Seznam elektroniky“).
- Pojištění skel
- Pojištění nákladu
- Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za újmu, kterou způsobí Zadavatel svou činností třetí osobě.
Bližší specifikace předmětu plnění části A Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7A zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A a dále v příloze č. 8A obsahující Doplňující informace pro část A Veřejné zakázky. Podklady pro zpracování nabídky pro tuto část Veřejné zakázky tvoří i přílohy č. 9 - Riziková zpráva a příloha č. 10 - Dotazník odpovědnosti.

Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.

Předmětem plnění této části Veřejné zakázky je poskytnutí následujících služeb pojištění:
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 30/2024 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v platném znění, vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů zařazených do jedné flotily Zadavatele, resp. i vozidel, která se po dobu trvání pojistné smlouvy stanou součástí flotily Zadavatele.
- Havarijní pojištění vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů, včetně doplňkových pojištění – pojištění čelních skel, pojištění zavazadel.
Bližší specifikace předmětu plnění části B Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7B zadávací dokumentace s názvem Rozsah pojištění část B a dále v příloze č. 8B zadávací dokumentace obsahující Doplňující informace pro část B Veřejné zakázky.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
16 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/56028/summary
Kontaktní údaje
Monika Poslová, e-mail: monika.poslova@silniclk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 170.26 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 1 ZD - Krycí list 133.29 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 2A ZD - Seznam významných služeb pro část A 133.10 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 2B ZD - Seznam významných služeb pro část B 133.02 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 3A ZD - Smlouva část A 82.35 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 3B ZD - Smlouva část B 51.60 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 4A ZD - Tabulka nabídkové ceny – část A 21.23 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 4B ZD - Tabulka nabídkové ceny – část B 57.42 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní a technické způsobilosti 24.40 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 42.23 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 7A ZD - Rozsah pojištění část A 232.04 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 7B ZD - Rozsah pojištění část B 42.84 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 8A ZD - Doplňující informace pro část A 18.92 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 8B ZD - Doplňující informace pro část B 135.95 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 9 ZD - Riziková zpráva 1.19 MB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 10 ZD - Dotazník odpovědnosti 881.98 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 11 ZD - Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím 14.25 KB 13.05.2024 11:03:34
Příloha č. 12 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 14.53 KB 13.05.2024 11:03:34


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 220.85 KB 17.05.2024 14:57:51


1. část - Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s.

Název časti
Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s.
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.

Název časti
Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty