Mycí linka Areál autobusy Hranečník
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Mycí linka Areál autobusy Hranečník
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000620
Evidenční číslo VZ
Z2018-043375
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.12.2018 14:25:37
Lhůta pro podání nabídek
29.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycí linky včetně stavebních prací a souvisejících služeb dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2131/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 72.10 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 73.33 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam vyznamnych dodavek 81.10 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh Smlouvy o dílo 222.39 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Podrobný popis průjezdné mycí linky autobusů 44.75 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 56.71 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Podmínky pro provádění díla 89.79 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.62 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Seznam poddodavatelu 84.50 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 10 půdorys haly 90.64 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 11 Požadavky na elektronickou komunikaci 95.80 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
zadávací dokumentace 971.17 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data