Mycí linka Areál autobusy Hranečník
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Mycí linka Areál autobusy Hranečník
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000620
Evidenční číslo VZ
Z2018-043375
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.12.2018 14:25:37
Lhůta pro podání nabídek
29.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycí linky včetně stavebních prací a souvisejících služeb dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2131/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
02.04.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 72.10 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 73.33 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam vyznamnych dodavek 81.10 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh Smlouvy o dílo 222.39 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Podrobný popis průjezdné mycí linky autobusů 44.75 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 56.71 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Podmínky pro provádění díla 89.79 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.62 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Seznam poddodavatelu 84.50 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 10 půdorys haly 90.64 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
Příloha č. 11 Požadavky na elektronickou komunikaci 95.80 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze
zadávací dokumentace 971.17 KB 14.12.2018 14:25:37
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 746.41 KB 24.04.2019 10:38:12
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
FIRETECH s.r.o. 28593588 Zařazen 8 820 000,00 bez DPH - s DPH
TOSTO, spol. s r.o. 60932333 Zařazen 6 783 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data