"Centrum obnovy společného kulturního dědictví - opakované zadání"
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
"Centrum obnovy společného kulturního dědictví - opakované zadání"
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000625
Evidenční číslo VZ
Z2019-000109
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.01.2019 10:15:59
Lhůta pro podání nabídek
07.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci stávajícího objektu „Staré školy“ pro vznik CENTRA OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ pro výzkumné, osvětové, vzdělávací a propagační centrum.

Podrobný a přesný popis konkrétních stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
48 214 079.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE pro zadávání veřejných zakázek zadavatele dostupného na webové adrese: www.josephine.proebiz.com
Kontaktní údaje
Ing. Anna Jiroušková
Telefon: +420727952582
E-mail: jirouskova@dea.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 503.35 KB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - PD a SP - část 1 67.34 MB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - PD a SP - část 2 32.56 MB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - krycí list nabídky 354.50 KB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - předloha seznamu stavebních prací 458.30 KB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - obchodní podmínky formou návrhu smlouvy 421.08 KB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - formulář ČP k prohlášení základní způsobilosti 361.00 KB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - formulář pro uvedení podílu poddodavatelů 339.74 KB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - JOSEPHINE - zkrácený návod účastníka 891.49 KB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - JOSEPHINE - technické nároky 364.02 KB 03.01.2019 10:15:59
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 297.38 KB 25.01.2019 11:35:51
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 502.15 KB 30.01.2019 11:03:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data