"Centrum obnovy společného kulturního dědictví - opakované zadání"
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
"Centrum obnovy společného kulturního dědictví - opakované zadání"
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000625
Evidenční číslo VZ
Z2019-000109
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.01.2019 10:15:59
Lhůta pro podání nabídek
07.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci stávajícího objektu „Staré školy“ pro vznik CENTRA OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ pro výzkumné, osvětové, vzdělávací a propagační centrum.

Podrobný a přesný popis konkrétních stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
48 214 079.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE pro zadávání veřejných zakázek zadavatele dostupného na webové adrese: www.josephine.proebiz.com
Kontaktní údaje
Ing. Anna Jiroušková
Telefon: +420727952582
E-mail: jirouskova@dea.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 503.35 KB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 1 ZD - PD a SP - část 1 67.34 MB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 1 ZD - PD a SP - část 2 32.56 MB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 2 - krycí list nabídky 354.50 KB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 3 ZD - předloha seznamu stavebních prací 458.30 KB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 4 ZD - obchodní podmínky formou návrhu smlouvy 421.08 KB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 5 ZD - formulář ČP k prohlášení základní způsobilosti 361.00 KB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 6 ZD - formulář pro uvedení podílu poddodavatelů 339.74 KB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 7 - JOSEPHINE - zkrácený návod účastníka 891.49 KB 03.01.2019 10:15:59
Příloha č. 8 ZD - JOSEPHINE - technické nároky 364.02 KB 03.01.2019 10:15:59


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 297.38 KB 25.01.2019 11:35:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 502.15 KB 30.01.2019 11:03:37


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217 ZZVZ 626.29 KB 07.08.2019 10:58:39


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Podepsaná smlouva vč. příloha 5.25 MB 07.08.2019 10:57:45
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodatek k SoD č. 1 11.58 MB 23.04.2020 09:12:02
Dodatek k SoD č. 1 opravený dodatek 11.71 MB 24.04.2020 13:24:18
Dodatek č. 2 k SoD Dodatek č. 2 k SoD - změna termínu dokončení 271.36 KB 16.02.2021 08:09:25
Dodatek č. 3 k SoD 3.09 MB 20.12.2021 13:24:27


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Informace o uhrazené ceně za rok 2019 392.38 KB 03.03.2020 06:51:50
Uhrazená cena za rok 2020 472.54 KB 04.02.2021 12:51:25
Uhrazená cena za rok 2021 734.02 KB 20.12.2021 13:25:05


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 03935183 Zařazen 57 317 953,25 bez DPH 69 354 723,43 s DPH
S-A-S STAVBY spol. s r.o. 46980318 Zařazen 59 036 813,84 bez DPH 71 434 544,74 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 03935183 2019 57 317 953,25 bez DPH
69 354 723,43 s DPH
9 158 755,41 bez DPH
11 082 094,05 s DPH
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 03935183 2020 58 266 188,97 bez DPH
70 502 088,22 s DPH
19 964 520,96 bez DPH
24 157 070,36 s DPH
POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 03935183 2021 58 874 102,55 bez DPH
71 237 664,09 s DPH
29 750 826,18 bez DPH
35 998 499,68 s DPH