Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ
Sdružení Krušné hory - západ

Informace

Název veřejné zakázky
Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ
Identifikátor veřejné zakázky
P13V00000008
Evidenční číslo VZ
240403
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.01.2013 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
12.09.2011 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovení PD č. 1 Abertamy - Prostranství před základní školou - celkoví revitalizace, PD č. 2 Dalovice - Rekonstrukce před Obecním úřadem v Dalovicích, PD č. 3 Dalovice - rekonstrukce části ulice Letní, vč. odtoku dešťových vod, PD č. 4 Dalovice - Rekonstrukce části ulice Horní, PD č. 5 Děpoltovice - Rekonstrukce místní komunikace Mezirolí - Rekreační oblast Děpoltovice,PD č. 6 Hájek - In-line dráha - Sportoviště, PD č. 7 Hájek - In-line dráha - Příjezdová komunikace a (parkoviště), PD č.9 - Sadové a stavební úpravy nového hřbitova v Jáchymově, PD č.10 -Parkoviště na tř. Dukelských hrdinů, PD č.11 Jenišov - Cyklostezka podél Chodovského potoka v k.ú. Jenišov, PD č.14 Merklín - Rekonstrukce fotbalového areálu, PD č.15 Nová Role - Stavební úpravy č. p. 236 Nová Role - Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti - veřejná správa a služby, PD č.15 - Stavební úpravy č. p. 236 Nová Role - Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti - veřejná správa a služby, PD č. 17 Nové Hamry - Odstavná plocha u nádraží, PD č.18 Nové Hamry - Chodník v Blatenské ulici - geometrický plán, PD č.19 - Ostrov, bývalé pivovarské sklepy u kláštera - sanace a stabilizace objektu, PD č.20 - Ostrov, U Nemocnice 1202 - Rozšíření kapacity Domova pro seniory, PD č.21 - Ostrov, využití objektu bývalé městské knihovny na společenské centrum pro seniory, PD č.22 - Nová dešťová kanalizace, PD č.23 - Otovice - Nová tělocvična, PD č.24 Pernink - Celková rekonstrukce kontribučenské sýpky a jejího okolí, PD č.25 Pernink - Stezka pro pěší, PD č.26 Smolné Pece - Dopravní řešení křižovatky v intravilánu obce, PD č.27 Šemnice - Humanizace okolí bytovek Sedlečko,PD č.28 Velichov - Revitalizace obytné zóny Velichov - u panelového domu a bytovek,PD č.29 - Boží Dar - Zhotovení architektonické studie pro akci Krušnohorský víceúčelový sportovní areál, objekt zázemí, PD č.30 Horní Blatná - Multifunkční centrum infrastruktury a veřejného života

Zhotovení projektových dokumentací pro obce - členy Sdružení Krušné hory - západ.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 583 333.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Sdružení Krušné hory - západ
Klínovecká 1407
36301, Ostrov
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Sdružení Krušné hory - západ
IČO
49754866-Archiv
DIČ
CZ49754866
Poštovní adresa
Klínovecká 1407
363 01, Ostrov
Česká republika
ID profilu zadavatele
240403
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/49754866-Archiv

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PD č. 1 - Abertamy 11.21 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 2 - Dalovice - náměstí 7.83 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 3 - Dalovice ul. Letní 4.19 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 4 - Dalovice, ul. Horní 4.00 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 5 - Děpoltovice 12.42 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 6 - Hájek, In-line dráha 4.37 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 7 - Hájek, parkoviště 7.67 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 9 - Jáchymov úpravy hřbitova 6.12 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 10 - Jáchymov, Parkoviště 5.31 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 11 - Jenišov, Cyklostezka 4.30 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 14 - Merklín, rekonstrukce fotbalového areálu 6.03 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 15 - Nová Role Stavební úpravy č.p. 236 4.00 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 17 - Odstavná plocha u nádraží 8.04 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 18 - Nové Hamry - chodník 4.05 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 19 - Ostrov, bývalé pivovarské sklepy 2.59 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 20 - Ostrov, U Nemocnice 1202 - rozšíření kapacity Domova pro seniory 2.00 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 21 - Ostrov, využití objektu býv. městské knihovny 3.37 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 22 - Otovice, Nová dešťová kanalizace 4.24 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 23 - Otovice, Nová tělocvična 1.24 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 24 - Pernink, rekonstrukce kontribučenské sýpky 1.31 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 25 - Pernink, stezka pro pěší 4.26 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 26 Smolné Pece, řešení křižovatky v intravilánu obce 5.04 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 27 - Šemnice, Humanizace okolí bytovek Sedlečko 3.75 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 28 - Velichov, revitalizace obytné zóny 2.49 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 29 - Boží Dar, zhotovení architektonické studie - víceúčelový sportovní areál 3.79 MB 28.01.2013 00:00:00
PD č. 30 - Horní Blatná, multifunkční centrum infrastruktury a veřejného života 1.24 MB 28.01.2013 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data