Telekomunikační služby
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Telekomunikační služby
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000665
Evidenční číslo VZ
Z2019-007081
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.03.2019 14:42:43
Lhůta pro podání nabídek
06.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací pro telekomunikaci a přenos dat v rozsahu blíže specifikovaném v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Karla Holušová
karla.holusova@dpo.cz
+420 702162236
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2895/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Karla Holušová
karla.holusova@dpo.cz
+420 702162236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 418.25 KB 04.03.2019 14:42:43
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci 88.25 KB 04.03.2019 14:42:43
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD – Obchodní podmínky - Rámcová dohoda 207.00 KB 04.03.2019 14:42:43
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD – Specifikace předmětu VZ -Technická specifikace 268.62 KB 04.03.2019 14:42:43
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD – Cenová příloha 17.27 KB 04.03.2019 14:42:43
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD – Podstatné informace - Tržní konzultace 83.59 KB 04.03.2019 14:42:43
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD – Ochrana osobních údajů 40.97 KB 04.03.2019 14:42:43
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Rámcové dohody - Vymezení obchodního tajemství 172.25 KB 04.03.2019 14:42:43
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 286.15 KB 28.03.2019 12:31:51
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Rámcová dohoda 197.50 KB 28.03.2019 12:32:58
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 179.00 KB 28.03.2019 12:33:41
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Cenová příloha 17.47 KB 28.03.2019 12:34:30
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 291.07 KB 04.04.2019 13:44:46
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Cenová příloha - oprava 190404 17.44 KB 04.04.2019 13:45:34
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 307.99 KB 08.04.2019 15:29:23
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 294.29 KB 12.04.2019 15:27:32
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 306.62 KB 24.04.2019 15:17:54
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 334.85 KB 30.04.2019 15:12:00
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data