Úprava bytu a renovace garsoniér v budově DPS č. p. 2292 v Uherském Brodě
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Úprava bytu a renovace garsoniér v budově DPS č. p. 2292 v Uherském Brodě
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000660
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.03.2019 13:45:28
Lhůta pro podání nabídek
18.03.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytu č. 418 za účelem změny dispozice z 3+1 na 2+1 a renovace garsoniér č. 105, 107 a 407. Jedná se o stavební úpravy na úrovni nosného a nenosného zdiva, provedení nových rozvodů vody, kanalizace, kompletní výměnu rozvodů elektroinstalací, dodávku kuchyňských linek a provedení nových podlahových krytin.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 450 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2899/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k podání nabídky 223.13 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
1. Krycí list 37.32 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
2. VV 517.46 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD č. 105 4.05 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD č. 107 4.05 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD č. 407 3.54 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD Koordinační situace 1.42 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD byt č. 418 4.87 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
4. Návrh smlouvy 206.50 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 41.61 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou komunikaci 29.39 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 231.80 KB 12.03.2019 08:17:04
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 1 60.76 KB 12.03.2019 08:17:31
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data