Úprava bytu a renovace garsoniér v budově DPS č. p. 2292 v Uherském Brodě
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Úprava bytu a renovace garsoniér v budově DPS č. p. 2292 v Uherském Brodě
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000660
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.03.2019 13:45:28
Lhůta pro podání nabídek
18.03.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytu č. 418 za účelem změny dispozice z 3+1 na 2+1 a renovace garsoniér č. 105, 107 a 407. Jedná se o stavební úpravy na úrovni nosného a nenosného zdiva, provedení nových rozvodů vody, kanalizace, kompletní výměnu rozvodů elektroinstalací, dodávku kuchyňských linek a provedení nových podlahových krytin.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 450 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2899/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k podání nabídky 223.13 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
1. Krycí list 37.32 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
2. VV 517.46 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD č. 105 4.05 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD č. 107 4.05 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD č. 407 3.54 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD Koordinační situace 1.42 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
3. PD byt č. 418 4.87 MB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
4. Návrh smlouvy 206.50 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 41.61 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou komunikaci 29.39 KB 04.03.2019 13:45:28
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 231.80 KB 12.03.2019 08:17:04
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 1 60.76 KB 12.03.2019 08:17:31
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 900.33 KB 13.05.2019 09:10:46
Žádná starší verze
Příloha smlouvy 925.61 KB 13.05.2019 09:10:59
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 223.25 KB 13.05.2019 09:09:54
Žádná starší verze
Hodnocení 271.93 KB 13.05.2019 09:10:07
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 162.29 KB 13.05.2019 09:10:22
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Top Kovoděl, spol. s r.o. 60710705 Zařazen 1 448 991,20 bez DPH 1 666 339,88 s DPH
HOKR STAVBY s.r.o. 25593056 Zařazen 1 838 791,60 bez DPH 2 114 610,34 s DPH
ZESS, a.s. 15547906 Zařazen 1 376 204,42 bez DPH 1 582 635,08 s DPH
VODO-TOPO Horecký s.r.o. 4690592 Zařazen 1 858 748,53 bez DPH 2 137 560,81 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Top Kovoděl, spol. s r.o. 60710705