Strategie rozvoje cestovního ruchu
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Strategie rozvoje cestovního ruchu
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000662
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.03.2019 08:30:56
Lhůta pro podání nabídek
21.03.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Uherský Brod, obsahující konkrétní doporučení pro zvýšení návštěvnosti města, specifikaci turistických produktů vhodných pro město, jejich marketing.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
289 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://uherskybrod.proebiz.com/
Kontaktní údaje
Mgr. Pavel Chramosta
pavel.chramosta@ub.cz
+420 572 805 240
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k účasti 681.46 KB 07.03.2019 08:30:56
Žádná starší verze
1. ZD 64.16 KB 07.03.2019 08:30:56
Žádná starší verze
2. PD 54.97 KB 07.03.2019 08:30:56
Žádná starší verze
3. Smlouva 32.95 KB 07.03.2019 08:30:56
Žádná starší verze
4. Specifikace 208.39 KB 07.03.2019 08:30:56
Žádná starší verze
5. Krycí list 36.89 KB 07.03.2019 08:30:56
Žádná starší verze
6. Čestné prohlášení 41.57 KB 07.03.2019 08:30:56
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 322.15 KB 15.03.2019 10:24:17
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.88 MB 18.04.2019 12:51:21
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OAS 187.70 KB 18.04.2019 12:50:22
Žádná starší verze
SD 188.69 KB 18.04.2019 12:50:37
Žádná starší verze
SP 191.55 KB 18.04.2019 12:50:48
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 167.86 KB 18.04.2019 12:50:59
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MEDIAN, s.r.o. 48587001 Zařazen 287 638,00 bez DPH 348 042,00 s DPH
MindBridge Consulting a.s. 28211308 Zařazen 258 000,00 bez DPH 312 180,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MindBridge Consulting a.s. 28211308