RPS - Bruntál, sídliště Dolní – IV. etapa
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
RPS - Bruntál, sídliště Dolní – IV. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000043
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.04.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
12.05.2016 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zadávacího řízení „RPS - Bruntál, sídliště Dolní – IV. etapa“ jsou stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch – chodníků, na obnově stávajících a realizaci nových oddychových ploch – hřišť, na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře a sadových úprav. Předmět veřejné zakázky je členěn na stavební objekty:
SO 001 Příprava staveniště
SO 101 Chodníky a zpevněné plochy
SO 102 Plochy oddychové
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 801 Sadové úpravy
SO 802 Mobiliář

Bližší specifikace předmětu zadávacího řízení je uvedena v Příloze č. 5 – Projektová dokumentace k provádění stavby (Závazný dokument).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
Ing. Pavel Juříček, pracovník investičního oddělení,
Tel.: +420 554 706 240
E-mail: pavel.juricek@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 711.97 KB 19.04.2016 00:00:00
Příloha č. 1 - Základní identifikační údaje 61.00 KB 19.04.2016 00:00:00
Příloha č. 2 - Osvědčení o řádném plnění zakázky 62.00 KB 19.04.2016 00:00:00
Příloha č. 3 - Výkaz výměr 845.00 KB 19.04.2016 00:00:00
Příloha č. 4 - Smlouva o dílo 194.00 KB 19.04.2016 00:00:00
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace k provádění stavby 75.20 MB 19.04.2016 00:00:00
Příloha č. 6 - Seznam subdodavatelů 39.73 KB 19.04.2016 00:00:00
Příloha č. 7 - Podmínky elektronické aukce 180.36 KB 19.04.2016 00:00:00
Příloha č. 8 - Doplňující informace k příloze č. 5 a č. 3 472.05 KB 19.04.2016 00:00:00
Odůvodnění veřejné zakázky 493.71 KB 19.04.2016 00:00:00


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.34 MB 07.07.2016 07:51:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - 30.6.2016 5.11 MB 07.07.2016 07:51:21
Přílohy Smlouvy o dílo ze dne 30.6.2016 5.95 MB 07.07.2016 07:51:21


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016 660.53 KB 27.02.2017 07:35:23
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 283.54 KB 12.09.2017 12:59:15


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - LAZAM uničovská stavební s.r.o. 267.32 KB 10.06.2016 09:36:57
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - KARETA s.r.o. 268.57 KB 10.06.2016 09:36:57
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - NOSTA, s.r.o. 268.93 KB 10.06.2016 09:36:57
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - JR STaKR s.r.o. 274.18 KB 10.06.2016 09:36:57
Seznam subdodavatelů za rok 2016 553.09 KB 27.02.2017 07:35:23
Subdodavatelé po skončení plnění 219.75 KB 20.07.2017 08:52:55
Oznámení o uzavření smlouvy - NOSTA, s.r.o. 323.15 KB 04.07.2016 15:37:05
Oznámení o uzavření smlouvy - JR STaKR s.r.o. 324.70 KB 04.07.2016 15:37:05


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data