Dodávka vybavení a konektivity – ZŠ U Červených domků Hodonín
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka vybavení a konektivity – ZŠ U Červených domků Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000655
Evidenční číslo VZ
VZ01
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.03.2019 11:30:53
Lhůta pro podání nabídek
23.04.2019 14:15:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužitých školních pomůcek,nového a nepoužitého nábytku a vybavení pro konektivitu. Podrobně je předmět zakázky popsán v soupisech dodávek a služeb, které jsou přílohou č. 4, 5 a 6 zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v soupisech dodávek a služeb. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí dle předmětu plnění:
Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužitých školních pomůcek do učebny fyziky a do učebny přírodopisu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis dodávek a služeb pro první část“.
Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého mobiliáře pro učebnu přírodopisu, učebnu fyziky a kabinet přírodopisu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Soupis dodávek a služeb pro druhou část“.
Předmětem TŘETÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého vybavení pro konektivitu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Soupis dodávek a služeb pro třetí část“.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 728 728.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20,
602 00 Brno
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídky budou podány pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.rpa.cz/profile_display_778.html v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě. Pro podání nabídky musí mít dodavatel platný zaručený elektronický podpis.
Bližší informace o elektronickém nástroji jsou dostupné na uživatelské podpoře tel. +420 597 587 111 v pracovních dnech od 8.00 do 17.00. Dodavatel musí mít pro možnost podání nabídky dokončenou registraci jako dodavatel v elektronickém nástroji.
Kontaktní údaje
Mgr. Petra Hájková
Telefon: 542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 495.10 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 680.58 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro první část Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro první část 1.98 MB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro druhou část Příloha č. 2 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro druhou část 1.98 MB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro třetí část Příloha č. 3 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro třetí část 1.98 MB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Technické podmínky pro první část Příloha č. 4 Technické podmínky pro první část 31.13 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Technické podmínky pro druhou část Příloha č. 5 Technické podmínky pro druhou část 184.67 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Technické podmínky pro třetí část Příloha č. 6 Technické podmínky pro třetí část 62.23 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro první část Příloha č. 7 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro první část 76.88 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro druhou část Příloha č. 8 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro druhou část 76.71 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro třetí část Příloha č. 9 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro třetí část 76.92 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Krycí list nabídky dodavatele pro první část Příloha č. 10 Krycí list nabídky dodavatele pro první část 81.10 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 11 Krycí list nabídky dodavatele pro druhou část Příloha č. 11 Krycí list nabídky dodavatele pro druhou část 81.03 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze
Příloha č. 12 Krycí list nabídky dodavatele pro třetí část Příloha č. 12 Krycí list nabídky dodavatele pro třetí část 81.09 KB 29.03.2019 11:30:53
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele - první část 566.44 KB 07.06.2019 09:04:06
Žádná starší verze
Oznámení o výběru dodavatele - druhá část 566.01 KB 07.06.2019 09:04:41
Žádná starší verze
Oznámení o výběru - třetí část 498.07 KB 07.06.2019 09:05:06
Žádná starší verze
Zpráva o hodnocení nabídek 2.91 MB 07.06.2019 09:06:10
Žádná starší verze


1. část - PRVNÍ část veřejné zakázky – dodávka pomůcek

Název časti
PRVNÍ část veřejné zakázky – dodávka pomůcek
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - DRUHÁ část veřejné zakázky – dodávka mobiliáře

Název časti
DRUHÁ část veřejné zakázky – dodávka mobiliáře
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - TŘETÍ část veřejné zakázky – dodávka konektivity

Název časti
TŘETÍ část veřejné zakázky – dodávka konektivity
Číslo části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty