Dodávka vybavení a konektivity – ZŠ U Červených domků Hodonín
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka vybavení a konektivity – ZŠ U Červených domků Hodonín
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000655
Evidenční číslo VZ
Z2019-026969
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.03.2019 11:30:53
Lhůta pro podání nabídek
23.04.2019 14:15:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužitých školních pomůcek,nového a nepoužitého nábytku a vybavení pro konektivitu. Podrobně je předmět zakázky popsán v soupisech dodávek a služeb, které jsou přílohou č. 4, 5 a 6 zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v soupisech dodávek a služeb. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí dle předmětu plnění:
Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužitých školních pomůcek do učebny fyziky a do učebny přírodopisu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis dodávek a služeb pro první část“.
Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého mobiliáře pro učebnu přírodopisu, učebnu fyziky a kabinet přírodopisu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Soupis dodávek a služeb pro druhou část“.
Předmětem TŘETÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého vybavení pro konektivitu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Soupis dodávek a služeb pro třetí část“.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 728 728.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20,
602 00 Brno
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídky budou podány pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.rpa.cz/profile_display_778.html v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě. Pro podání nabídky musí mít dodavatel platný zaručený elektronický podpis.
Bližší informace o elektronickém nástroji jsou dostupné na uživatelské podpoře tel. +420 597 587 111 v pracovních dnech od 8.00 do 17.00. Dodavatel musí mít pro možnost podání nabídky dokončenou registraci jako dodavatel v elektronickém nástroji.
Kontaktní údaje
Mgr. Petra Hájková
Telefon: 542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 495.10 KB 29.03.2019 11:30:53
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 680.58 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro první část Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro první část 1.98 MB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 2 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro druhou část Příloha č. 2 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro druhou část 1.98 MB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 3 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro třetí část Příloha č. 3 Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy pro třetí část 1.98 MB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 4 Technické podmínky pro první část Příloha č. 4 Technické podmínky pro první část 31.13 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 5 Technické podmínky pro druhou část Příloha č. 5 Technické podmínky pro druhou část 184.67 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 6 Technické podmínky pro třetí část Příloha č. 6 Technické podmínky pro třetí část 62.23 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 7 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro první část Příloha č. 7 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro první část 76.88 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 8 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro druhou část Příloha č. 8 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro druhou část 76.71 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 9 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro třetí část Příloha č. 9 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů pro třetí část 76.92 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 10 Krycí list nabídky dodavatele pro první část Příloha č. 10 Krycí list nabídky dodavatele pro první část 81.10 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 11 Krycí list nabídky dodavatele pro druhou část Příloha č. 11 Krycí list nabídky dodavatele pro druhou část 81.03 KB 29.03.2019 11:30:53
Příloha č. 12 Krycí list nabídky dodavatele pro třetí část Příloha č. 12 Krycí list nabídky dodavatele pro třetí část 81.09 KB 29.03.2019 11:30:53


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele - první část 566.44 KB 07.06.2019 09:04:06
Oznámení o výběru dodavatele - druhá část 566.01 KB 07.06.2019 09:04:41
Oznámení o výběru - třetí část 498.07 KB 07.06.2019 09:05:06
Zpráva o hodnocení nabídek 2.91 MB 07.06.2019 09:06:10


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část 1 652.48 KB 01.08.2019 15:31:30
Písemná zpráva zadavatele - část 2 747.55 KB 01.08.2019 15:32:03
Písemná zpráva zadavatele - část 3 652.88 KB 01.08.2019 15:32:34


1. část - PRVNÍ část veřejné zakázky – dodávka pomůcek

Název časti
PRVNÍ část veřejné zakázky – dodávka pomůcek
Stav části
1
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
31.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
PROFIMEDIA s.r.o. 41032098 Zařazen 1 476 300,00 bez DPH 1 786 323,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PROFIMEDIA s.r.o. 41032098 Ukončení plnění dne 11. 12. 2019. 1 476 300,00 bez DPH
1 786 323,00 s DPH
1 476 300,00 bez DPH
1 786 323,00 s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA_PRVNÍ část veřejné zakázky – dodávka pomůcek 652.48 KB 11.01.2022 09:03:36


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KUPNÍ SMLOUVA_PROFIMEDIA, s.r.o._PRVNÍ část veřejné zakázky – dodávka pomůcek 3.71 MB 15.08.2019 13:14:09


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_Dodávka vybavení a konektivity – ZŠ U Červených domků Hodonín_PRVNÍ část veřejné zakázky – dodávka pomůcek 131.86 KB 17.12.2019 12:45:53


2. část - DRUHÁ část veřejné zakázky – dodávka mobiliáře

Název časti
DRUHÁ část veřejné zakázky – dodávka mobiliáře
Stav části
2
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
19.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KDZ, spol. s r.o. 15526691 Zařazen 1 071 016,00 bez DPH 1 295 929,36 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KDZ, spol. s r.o. 15526691 Ukončení plnění dne 26. 11. 2019. 1 071 016,00 bez DPH
1 295 929,36 s DPH
1 124 578,00 bez DPH
1 360 739,38 s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA_DRUHÁ část veřejné zakázky – dodávka mobiliáře 747.55 KB 11.01.2022 09:03:58


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KUPNÍ SMLOUVA_KDZ, spol. s r.o._DRUHÁ část veřejné zakázky – dodávka mobiliáře 2.58 MB 15.08.2019 13:17:24
DODATEK č. 1 KUPNÍ SMLOUVY_KDZ, spol. s r.o._DRUHÁ část veřejné zakázky – dodávka mobiliáře 2.91 MB 04.11.2019 11:14:31


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_Dodávka vybavení a konektivity – ZŠ U Červených domků Hodonín_DRUHÁ část veřejné zakázky – dodávka mobiliáře 122.50 KB 16.12.2019 10:22:25


3. část - TŘETÍ část veřejné zakázky – dodávka konektivity

Název časti
TŘETÍ část veřejné zakázky – dodávka konektivity
Stav části
3
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
19.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
UNIS COMPUTERS, a.s. 63476223 Zařazen 2 933 600,00 bez DPH 3 549 656,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
UNIS COMPUTERS, a.s. 63476223 Ukončení plnění dne 29. 11. 2019. 2 933 600,00 bez DPH
3 549 656,00 s DPH
2 933 600,00 bez DPH
3 549 656,00 s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA_TŘETÍ část veřejné zakázky – dodávka konektivity 652.88 KB 11.01.2022 09:04:15


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KUPNÍ SMLOUVA_UNIS COMPUTERS, a. s._TŘETÍ část veřejné zakázky – dodávka konektivity 2.02 MB 15.08.2019 13:18:57
Část 2 Kupní smlouvy_UNIS COMPUTERS, a. s._TŘETÍ část veřejné zakázky – dodávka konektivity 1.15 MB 04.11.2020 12:58:48


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_Dodávka vybavení a konektivity – ZŠ U Červených domků Hodonín_TŘETÍ část veřejné zakázky – dodávka konektivity 126.09 KB 16.12.2019 10:28:33