Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Informace

Název veřejné zakázky
Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy
Identifikátor veřejné zakázky
P12V00000035
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.09.2012 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
01.10.2012 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět zakázky:
Předmět plnění veřejné zakázky v budově mateřské školy v Údlicích představuje:
A/ Stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy mateřské školy, které spočívají především v zateplení obvodového pláště budovy(fasáda, podlaha půdy) a výměně otvorových výplní

B/ Dodávka a montáž plynového tepelného čerpadla vzduch/voda, umístěného v nově zbudované strojovně
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 160 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 14
43144, Droužkovice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
IČO
26999935-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
SNP 14
431 44, Droužkovice
Česká republika
ID profilu zadavatele
218336
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/26999935-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 268.30 KB 12.09.2012 00:00:00
Zadávací dokumentace 967.51 KB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 11.91 KB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 2 - Slepý výkaz výměr 33.22 KB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 5.98 MB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy u dílo 62.85 KB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 5 - ČP 17.54 KB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 6 - ČP 16.13 KB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 7 - ČP 19.65 KB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 8 - ČP 16.77 KB 12.09.2012 00:00:00
Příloha č. 9 - informace o elektronické aukci 32.38 KB 12.09.2012 00:00:00
Odůvodnění zakázky 159.63 KB 14.09.2012 14:44:13
Dodatečné informace 1 316.64 KB 25.09.2012 07:51:13


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 637.40 KB 15.10.2012 09:41:27


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. 2012/133 4.52 MB 01.11.2012 11:12:14


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Seznam subdodávek dodavatele VZ 90.44 KB 09.11.2012 16:19:30
Oznámení zadavatele o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 110.27 KB 12.11.2012 10:21:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data