Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování 2019 - 2021
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování 2019 - 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000005
Evidenční číslo VZ
Z2019-015729
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.05.2019 15:06:39
Lhůta pro podání nabídek
11.06.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Na každou část této Veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda s dobou trvání 24 měsíců. Závazné návrhy
Rámcových dohod pro jednotlivé části Veřejné zakázky tvoří přílohu č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 resp. 1.9 zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

Rámcová dohoda na část 8 Veřejné zakázky bude uzavřena se třemi vybranými účastníky. Nebude-li Zadavatel schopen vybrat tři účastníky z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené ZZVZ či Zadavatelem, může Zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze se dvěma účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo zadávací řízení na část 8 Veřejné zakázky zrušit.

Rámcové dohody na ostatní části Veřejné zakázky budou uzavřeny vždy se dvěma vybranými účastníky. Nebude-li Zadavatel schopen vybrat dva účastníky z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené ZZVZ či Zadavatelem, bude muset zadávací řízení na danou část Veřejné zakázky zrušit.

Na základě Rámcové dohody budou následně zadávány veřejné zakázky, a to postupem s obnovením soutěže.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadaných na základě Rámcové dohody není dodání asfaltové směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky. Zadavatel zajišťuje dopravu směsi z provozovny dodavatele do místa pokládky vlastní dopravou, za použití techniky v jeho režii.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
44 834 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3665/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 505.59 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 1 VZ - Vzor rámcové dohody 54.27 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 1 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.46 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 1 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 51.07 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 2 VZ - Vzor rámcové dohody 54.18 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 2 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.11 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 2 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 50.98 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 3 VZ - Vzor rámcové dohody 54.35 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 3 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.46 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 3 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 51.04 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 4 VZ - Vzor rámcové dohody 54.37 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 4 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.12 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 4 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 50.98 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 5 VZ - Vzor rámcové dohody 54.44 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 5 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.46 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 5 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 51.04 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 6 VZ - Vzor rámcové dohody 54.06 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 6 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.12 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 6 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 50.99 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 7 VZ - Vzor rámcové dohody 54.44 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 7 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.11 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 7 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 51.00 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 8 VZ - Vzor rámcové dohody 55.18 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 8 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.11 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 8 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 51.00 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 9 VZ - Vzor rámcové dohody 54.37 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 9 VZ - Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis dodávek k ocenění 11.18 KB 13.05.2019 15:06:39
Část 9 VZ - Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor realizační smlouvy 51.00 KB 13.05.2019 15:06:39
Vzor krycího listu 23.79 KB 13.05.2019 15:06:39
Vzor seznamu poddodavatelů 19.90 KB 13.05.2019 15:06:39
Požadavky na elektronickou komunikaci 30.51 KB 13.05.2019 15:06:39


1. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Česká Lípa

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Česká Lípa
Stav části
1
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
14.06.2019

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Silnice Žáček s.r.o. 44569432 Zařazen Česká republika Ne 8 350 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 341.91 KB 02.07.2019 14:37:27


2. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Nový Bor

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Nový Bor
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Silnice Žáček s.r.o. 44569432 Zařazen Česká republika Ne 4 080 000,00 bez DPH
- s DPH
Liberecká obalovna, s.r.o., 62245589 Zařazen Česká republika Ne 3 960 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Silnice Žáček s.r.o. 44569432 2019 - bez DPH
- s DPH
765 072,00 bez DPH
- s DPH
Liberecká obalovna, s.r.o., 62245589

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 557.76 KB 23.08.2019 14:38:02


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda 1.33 MB 23.08.2019 14:38:39
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 548.28 KB 04.10.2019 16:02:53
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 352.39 KB 14.05.2020 15:24:16
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 554.22 KB 14.07.2020 16:01:33
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 893.59 KB 26.04.2021 09:29:49


3. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Nová Ves

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Nová Ves
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 10 440 000,00 bez DPH
- s DPH
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589 Zařazen Česká republika Ne 10 534 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 559.00 KB 23.08.2019 14:42:37


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda 1.33 MB 23.08.2019 14:43:00
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 609.35 KB 04.10.2019 16:13:51
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 739.03 KB 14.05.2020 15:15:05
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 513.72 KB 14.07.2020 16:01:12
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 979.64 KB 26.04.2021 08:27:25


4. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Rychnov u J.n.N

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Rychnov u J.n.N
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 3 423 000,00 bez DPH
- s DPH
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589 Zařazen Česká republika Ne 3 465 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 558.82 KB 23.08.2019 14:45:16


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda 1.26 MB 23.08.2019 14:44:58
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 629.87 KB 04.10.2019 16:19:17
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 347.01 KB 14.05.2020 15:30:16
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 949.73 KB 26.04.2021 09:27:16


5. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Liberec

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Liberec
Stav části
5
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 11 735 000,00 bez DPH
- s DPH
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589 Zařazen Česká republika Ne 11 844 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 557.61 KB 23.08.2019 14:49:56


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda 1.41 MB 23.08.2019 14:50:18
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 660.35 KB 04.10.2019 16:08:28
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 360.27 KB 14.05.2020 14:54:54
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 731.34 KB 14.07.2020 16:00:34
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 4.37 MB 29.04.2021 09:07:44


6. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Český Dub

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Český Dub
Stav části
6
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 1 630 000,00 bez DPH
- s DPH
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589 Zařazen Česká republika Ne 1 650 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 557.80 KB 24.09.2019 16:36:31
Verze 1 569.78 KB 23.08.2019 14:52:29
Písemná zpráva zadavatele 557.80 KB 24.09.2019 16:36:04


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda 1.42 MB 23.08.2019 14:52:09
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 680.94 KB 04.10.2019 15:50:14
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 742.49 KB 14.05.2020 14:23:17


7. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Semily

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Semily
Stav části
7
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
14.06.2019

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 2 445 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 337.78 KB 02.07.2019 14:40:23


8. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Turnov

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Turnov
Stav části
8
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 4 075 000,00 bez DPH
- s DPH
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589 Zařazen Česká republika Ne 4 125 000,00 bez DPH
- s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 Zařazen Česká republika Ne 4 000 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183
Liberecká obalovna, s.r.o. 62245589 2019 - bez DPH
- s DPH
501 308,00 bez DPH
- s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 2019 - bez DPH
- s DPH
155 630,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 569.78 KB 23.08.2019 14:58:00


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda 1.45 MB 23.08.2019 14:58:24
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 580.84 KB 04.10.2019 16:18:02
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 336.22 KB 14.05.2020 15:43:27
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 629.44 KB 14.07.2020 16:01:48
Smlouva na dodávky asfaltové směsi 4.61 MB 29.04.2021 09:06:12


9. část - Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Jilemnice-Hrabačov

Název časti
Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování - cestmistrovství Jilemnice-Hrabačov
Stav části
9
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
14.06.2019

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Asfalt s.r.o. 25186183 Zařazen Česká republika Ne 3 559 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 339.07 KB 02.07.2019 14:41:35