Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000694
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.05.2019 13:10:44
Lhůta pro podání nabídek
11.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO: 253 61 520, se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava., která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Provedení díla je vč. zajištění veškerých souvisejících činností specifikovaných v čl. II závazného návrhu smlouvy o dílo.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2691/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 714.78 KB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 21.67 KB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 143.08 KB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací 577.58 KB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.61 KB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 5 - Seznam vedoucích profesních pracovníků 20.07 KB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.72 KB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 7 - Seznam referenčních zakázek 37.00 KB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 8 - Projektová dokumentace 54.03 MB 21.05.2019 13:10:44
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.94 KB 21.05.2019 13:10:44


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 471.17 KB 27.05.2019 09:33:43
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 486.32 KB 29.05.2019 14:07:54
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 29.05.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 578.86 KB 29.05.2019 14:08:53
Příloha č. 8 – Projektová dokumentace_SO 03, SO 04 a SO 05 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 7.84 MB 29.05.2019 14:09:32
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 482.68 KB 06.06.2019 17:13:31
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 06.06.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 582.91 KB 06.06.2019 17:26:00
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 392.13 KB 14.06.2019 11:37:56
SO 05 – Technická specifikace vybraných položek Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 11.80 KB 14.06.2019 11:39:19
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 491.61 KB 21.06.2019 14:34:17
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 21.06.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 583.29 KB 21.06.2019 14:35:26
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 392.96 KB 27.06.2019 13:53:06
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 396.39 KB 10.07.2019 15:35:14
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 10.07.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 588.77 KB 10.07.2019 15:36:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 360.16 KB 16.07.2019 13:20:26
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 401.19 KB 24.07.2019 14:41:47
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 362.19 KB 31.07.2019 13:14:23
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 540.67 KB 05.08.2019 08:20:49
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 05.08.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 588.62 KB 05.08.2019 08:24:57
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 433.50 KB 08.08.2019 10:29:00
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 353.92 KB 21.08.2019 09:34:23
PD - POV Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13. 52.56 MB 21.08.2019 09:36:59
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 529.88 KB 23.08.2019 09:25:06


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11172636 141.57 KB 23.03.2020 19:18:57
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16509711 48.38 KB 07.05.2021 11:14:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
OHL ŽS, a.s. 46342796 Zařazen Česká republika Ne 44 025 650,83 bez DPH
- s DPH
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
OHL ŽS, a.s. 46342796 2019 44 025 650,83 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
OHL ŽS, a.s. 46342796 2020 44 025 650,83 bez DPH
- s DPH
34 998 374,70 bez DPH
- s DPH
OHL ŽS, a.s. 46342796 1. pol. 2021 45 324 878,79 bez DPH
- s DPH
10 326 504,09 bez DPH
- s DPH