Modernizace veřejného osvětlení Město Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace veřejného osvětlení Město Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000004
Evidenční číslo VZ
3.2019/Z2019-031367
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.05.2019 12:07:54
Lhůta pro podání nabídek
12.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky svítidel a rozvaděčů včetně souvisejících stavebních prací při modernizaci veřejného osvětlení ve městě Bruntál. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3820/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 966.88 KB 27.05.2019 12:07:54
Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 81.50 KB 27.05.2019 12:07:54
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti 80.00 KB 27.05.2019 12:07:54
Seznam významných dodávek 75.00 KB 27.05.2019 12:07:54
Smlouva o dílo 74.65 KB 27.05.2019 12:07:54
Výkaz výměr 43.71 KB 27.05.2019 12:07:54
Splnění technických parametrů 108.00 KB 27.05.2019 12:07:54
Seznam poddodavatelů 52.05 KB 27.05.2019 12:07:54
Specifikace technického řešení 53.52 KB 27.05.2019 12:07:54
Požadavky na technické řešení 248.62 KB 27.05.2019 12:07:54
Podklady pro světelně-technické výpočty 51.46 KB 27.05.2019 12:07:54
Pasposrt veřejného osvětlení 2.18 MB 27.05.2019 12:07:54
Požadované umístění svítidel 46.48 KB 27.05.2019 12:07:54
Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti 544.23 KB 27.05.2019 12:07:54
Pasport rozvaděčů 2.38 MB 27.05.2019 12:07:54
Podmínky pro elektronickou komunikaci 332.33 KB 27.05.2019 12:07:54
Podmínky elektronické aukce 241.69 KB 27.05.2019 12:07:54
Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 27.05.2019 12:07:54
Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na rekonstrukci VO 1.18 MB 27.05.2019 12:07:54
Požadavky na protokol měření osvětlenosti 196.54 KB 27.05.2019 12:07:54


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 458.88 KB 11.09.2019 15:38:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv 137.74 KB 27.08.2019 12:26:19
Verze 1 137.76 KB 02.08.2019 13:29:48


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění 267.63 KB 25.02.2020 10:44:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Orcave, spol s r.o. 45786747 Zařazen Česká republika Ne 4 248 075,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Orcave, spol s r.o. 45786747 2019 4 248 075,00 bez DPH
5 140 170,75 s DPH
4 248 075,00 bez DPH
5 140 170,75 s DPH