Modernizace veřejného osvětlení Město Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace veřejného osvětlení Město Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000004
Evidenční číslo VZ
3.2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.05.2019 12:07:54
Lhůta pro podání nabídek
12.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky svítidel a rozvaděčů včetně souvisejících stavebních prací při modernizaci veřejného osvětlení ve městě Bruntál. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3820/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 966.88 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 81.50 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti 80.00 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Seznam významných dodávek 75.00 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Smlouva o dílo 74.65 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Výkaz výměr 43.71 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Splnění technických parametrů 108.00 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Seznam poddodavatelů 52.05 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Specifikace technického řešení 53.52 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Požadavky na technické řešení 248.62 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Podklady pro světelně-technické výpočty 51.46 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Pasposrt veřejného osvětlení 2.18 MB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Požadované umístění svítidel 46.48 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti 544.23 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Pasport rozvaděčů 2.38 MB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Podmínky pro elektronickou komunikaci 332.33 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Podmínky elektronické aukce 241.69 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na rekonstrukci VO 1.18 MB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze
Požadavky na protokol měření osvětlenosti 196.54 KB 27.05.2019 12:07:54
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 458.88 KB 11.09.2019 15:38:43
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv 137.74 KB 27.08.2019 12:26:19
Verze 1 137.76 KB 02.08.2019 13:29:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data