KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000666
Evidenční číslo VZ
Z2019-019495
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.06.2019 09:56:37
Lhůta pro podání nabídek
01.08.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“. Stavební úpravy kina Svět Hodonín spočívají v kompletní rekonstrukci a modernizaci objektu kina jak z hlediska stavebně technického (dispoziční změny, nový výtah, zateplení, výměna oken a dveří, nové rozvody TZB) a interiérového vybavení, tak z hlediska technologie promítací a zvukové techniky.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655 (příloha č. 1 ZD)
- Výkazem výměr (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, příloha č. 2 ZD), resp. návrhu Smlouvy o dílo, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
70 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3961/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 466.35 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY 82.77 MB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1.48 MB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - Návrh 234.50 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 4_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TECHNOLOGIE PROMÍTÁNÍ 2.30 MB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 5_FORMULÁŘ PRO SEZNAM REFERENCÍ 139.70 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.35 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 196.17 KB 19.06.2019 13:20:39
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 182.01 KB 21.06.2019 08:51:44
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 193.95 KB 24.06.2019 10:13:16
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 3_Seznam zařízení a materiálu - MaR 45.06 KB 24.06.2019 10:13:42
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 4_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 175.91 KB 09.07.2019 14:51:07
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Dodatečné informace č. 4 - Soupis prací 588.56 KB 09.07.2019 14:52:15
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Dodatečné informace č. 4 - Soupis prací 53.35 KB 09.07.2019 14:52:41
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Dodatečné informace č. 4 - PBŘ Výkresy 825.01 KB 09.07.2019 14:53:28
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 5_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 126.70 KB 10.07.2019 10:16:42
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 6_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 257.70 KB 11.07.2019 13:41:35
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 6 - Seznam zařízení a materiálu - MaR úprava1 39.93 KB 11.07.2019 13:41:47
Žádná starší verze
Příloha č. 2 DI č. 6 - VV_e) Silnoproud_rev1 134.00 KB 11.07.2019 13:41:57
Žádná starší verze
Příloha č. 3 DI č. 6 - Specifikace světelných kazet-boxů 1.18 MB 11.07.2019 13:42:15
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 7_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 270.37 KB 17.07.2019 11:29:36
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 7_Soupis prací a dodávek_ZTI+Plyn 92.89 KB 17.07.2019 11:29:54
Žádná starší verze
Příloha č. 2 DI č. 7_Soupis prací a dodávek_Vytápění 59.55 KB 17.07.2019 11:30:11
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 8_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 163.45 KB 18.07.2019 14:50:44
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 8_c) VZT + d) Chlazení 135.50 KB 18.07.2019 14:51:37
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 9_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 230.16 KB 25.07.2019 09:42:29
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 9_I. STAVEBNÍ ČÁST 588.77 KB 25.07.2019 09:43:10
Žádná starší verze
Příloha č. 2 DI č. 9_SMLOUVA O DÍLO - Návrh 235.00 KB 25.07.2019 09:43:33
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 252.29 KB 26.09.2019 09:02:40
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO část 1_ESOX, spol. s r.o. (IČ 00558010)_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 10.32 MB 01.10.2019 12:48:49
Verze 1 9.51 MB 26.09.2019 09:00:43
SMLOUVA O DÍLO část 2_ESOX, spol. s r.o. (IČ 00558010)_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 4.75 MB 01.10.2019 12:49:15
Verze 1 4.75 MB 26.09.2019 09:01:14
SMLOUVA O DÍLO část 3_ESOX, spol. s r.o. (IČ 00558010)_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 5.14 MB 01.10.2019 12:49:36
Verze 1 5.14 MB 26.09.2019 09:01:31
SMLOUVA O DÍLO část 4_ESOX, spol. s r.o. (IČ 00558010)_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 4.44 MB 01.10.2019 12:49:57
Verze 1 4.44 MB 26.09.2019 09:01:45
SMLOUVA O DÍLO část 5_ESOX, spol. s r.o. (IČ 00558010)_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 5.34 MB 01.10.2019 12:50:15
Verze 1 5.34 MB 26.09.2019 09:01:59
SMLOUVA O DÍLO část 6_ESOX, spol. s r.o. (IČ 00558010)_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 7.01 MB 01.10.2019 12:50:34
Verze 1 7.01 MB 26.09.2019 09:02:15


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 110.58 KB 29.08.2019 09:30:28
Žádná starší verze
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 171.49 KB 29.08.2019 09:30:50
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 451.86 KB 29.08.2019 09:31:13
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
POZIMOS, a.s. 00147389 Zařazen - bez DPH 62 700 000,00 s DPH
KALÁB – stavební firma, s.r.o. 49436589 Zařazen - bez DPH 61 290 000,00 s DPH
MSO servis spol. s r.o. 49971379 Zařazen - bez DPH 75 600 195,00 s DPH
HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 Zařazen - bez DPH 66 550 000,00 s DPH
VW WACHAL a.s. 25567225 Zařazen - bez DPH 73 495 400,00 s DPH
Společnost pro KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN 25585142 Zařazen - bez DPH 84 668 382,00 s DPH
Trigema Building a.s. 27653579 Zařazen - bez DPH 63 080 000,00 s DPH
ESOX, spol. s r.o. 00558010 Zařazen - bez DPH 61 289 999,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ESOX, spol. s r.o. 00558010 50 652 891,73 bez DPH
61 289 999,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH