KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000666
Evidenční číslo VZ
Z2019-019495
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.06.2019 09:56:37
Lhůta pro podání nabídek
22.07.2019 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“. Stavební úpravy kina Svět Hodonín spočívají v kompletní rekonstrukci a modernizaci objektu kina jak z hlediska stavebně technického (dispoziční změny, nový výtah, zateplení, výměna oken a dveří, nové rozvody TZB) a interiérového vybavení, tak z hlediska technologie promítací a zvukové techniky.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655 (příloha č. 1 ZD)
- Výkazem výměr (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, příloha č. 2 ZD), resp. návrhu Smlouvy o dílo, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
70 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3961/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 466.35 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY 82.77 MB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1.48 MB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - Návrh 234.50 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 4_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TECHNOLOGIE PROMÍTÁNÍ 2.30 MB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 5_FORMULÁŘ PRO SEZNAM REFERENCÍ 139.70 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.35 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 11.06.2019 09:56:37
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 196.17 KB 19.06.2019 13:20:39
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 182.01 KB 21.06.2019 08:51:44
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT 193.95 KB 24.06.2019 10:13:16
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 3_Seznam zařízení a materiálu - MaR 45.06 KB 24.06.2019 10:13:42
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data