Areál trolejbusy Ostrava – SO 05 – Přístřešek pro ČOV u haly I
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál trolejbusy Ostrava – SO 05 – Přístřešek pro ČOV u haly I
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000722
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.08.2019 09:34:06
Lhůta pro podání nabídek
06.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava – SO 05 – Přístřešek pro ČOV u haly I“, Dopravního podniku Ostrava a.s., (dále jen „stavba“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP+DPS) vypracované společností Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4346/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 761.42 KB 05.08.2019 09:34:06
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.19 KB 05.08.2019 09:34:06
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo vč. příloh 650.59 KB 05.08.2019 09:34:06
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace 106.82 MB 05.08.2019 09:34:06
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 85.29 KB 05.08.2019 09:34:06
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.49 KB 05.08.2019 09:34:06


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 570.57 KB 19.08.2019 10:14:53
Verze 1 497.98 KB 19.08.2019 10:13:27
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo – Úprava 19.8.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 221.28 KB 19.08.2019 10:17:41
Příloha č. 2 – Situace Areál trolejbusy Ostrava Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 61.88 KB 19.08.2019 10:18:42
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 421.40 KB 21.08.2019 12:56:05
Příloha č. 1 – Soupis prací 21.8.2019 Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 214.63 KB 21.08.2019 12:58:05


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10332930 128.44 KB 23.03.2020 17:14:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 2019 1 657 470,61 bez DPH
- s DPH
363 313,23 bez DPH
- s DPH
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 1 pol. 2020 1 657 470,61 bez DPH
- s DPH
1 348 328,44 bez DPH
- s DPH
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 2. pol. 2020 1 657 470,61 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH