Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000726
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.08.2019 10:14:58
Lhůta pro podání nabídek
19.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy“ v rozsahu specifikovaném Stručným popisem prací a Soupisem prací. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4737/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 726.12 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 1 - Vzor čestné prohlášení 22.09 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 225.73 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 3 - Soupis prací 44.45 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Základní požadavky BOZP 57.89 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství 98.34 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 6 - Stručný popis prací 74.61 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 7 - Seznam významných dodávek 39.99 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.04 KB 23.08.2019 10:14:58
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 417.28 KB 09.09.2019 14:19:40
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo oprava 20190909 222.15 KB 09.09.2019 14:20:28
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 3 - Soupis prací oprava 20190909 49.21 KB 09.09.2019 14:21:03
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 6 - Stručný popis prací oprava 20190909 74.24 KB 09.09.2019 14:21:32
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data