Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000726
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.08.2019 10:14:58
Lhůta pro podání nabídek
19.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy“ v rozsahu specifikovaném Stručným popisem prací a Soupisem prací. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4737/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 726.12 KB 23.08.2019 10:14:58
ZD - Příloha č. 1 - Vzor čestné prohlášení 22.09 KB 23.08.2019 10:14:58
ZD - Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 225.73 KB 23.08.2019 10:14:58
ZD - Příloha č. 3 - Soupis prací 44.45 KB 23.08.2019 10:14:58
ZD - Příloha č. 4 - Základní požadavky BOZP 57.89 KB 23.08.2019 10:14:58
ZD - Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství 98.34 KB 23.08.2019 10:14:58
ZD - Příloha č. 6 - Stručný popis prací 74.61 KB 23.08.2019 10:14:58
ZD - Příloha č. 7 - Seznam významných dodávek 39.99 KB 23.08.2019 10:14:58
ZD - Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.04 KB 23.08.2019 10:14:58


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 417.28 KB 09.09.2019 14:19:40
ZD - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo oprava 20190909 222.15 KB 09.09.2019 14:20:28
ZD - Příloha č. 3 - Soupis prací oprava 20190909 49.21 KB 09.09.2019 14:21:03
ZD - Příloha č. 6 - Stručný popis prací oprava 20190909 74.24 KB 09.09.2019 14:21:32


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená Smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10471750 128.25 KB 13.11.2019 08:39:21
Uzavřený Dodatek č. 1 Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11231088 141.42 KB 03.02.2020 07:10:55
Uzavřený Dodatek č. 1 Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11231088 141.42 KB 03.02.2020 07:11:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 646147874 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 2019 - bez DPH
200 683,42 s DPH
274 392,11 bez DPH
- s DPH