„Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2020-000141
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.01.2020 13:25:46
Lhůta pro podání nabídek
16.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce s. r. o., IČO: 276 89 328, se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno. Stavba bude zhotovena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6016/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 72.23 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.20 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných stavebních prací 37.22 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 145.83 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Oceněný soupis prací 195.75 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 58.15 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Seznam vedoucích profesních pracovníků 20.79 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.72 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Projektová dokumentace 94.40 MB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 97.34 KB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 1.65 MB 06.01.2020 13:25:46
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 757.48 KB 20.01.2020 16:23:13
Žádná starší verze
Oceněný soupis prací_oprava 20.1.2020 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (oprava přílohy č. 5 ZD) 195.85 KB 20.01.2020 16:26:03
Žádná starší verze
Odvodňovací skříň sestava + kusovník Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 121.87 KB 20.01.2020 16:27:04
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3 770.86 KB 27.01.2020 14:56:26
Žádná starší verze
Oceněný soupis prací_oprava 27.1.2020 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3 (oprava přílohy č. 5 ZD) 195.84 KB 27.01.2020 14:59:12
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 747.32 KB 05.02.2020 12:31:15
Žádná starší verze
Oceněný soupis prací_oprava 5.2.2020 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (oprava přílohy č. 5 ZD) 196.33 KB 05.02.2020 12:33:26
Žádná starší verze
Návrh smlouvy o dílo_oprava 5.2.2020 Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (oprava přílohy č. 4 ZD) 146.51 KB 05.02.2020 12:36:01
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 659.59 KB 03.03.2020 09:29:25
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data