„Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2020-000141
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.01.2020 13:25:46
Lhůta pro podání nabídek
16.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce s. r. o., IČO: 276 89 328, se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno. Stavba bude zhotovena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6016/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
15.06.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 72.23 KB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.20 KB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 3 Seznam významných stavebních prací 37.22 KB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 145.83 KB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 5 Oceněný soupis prací 195.75 KB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 58.15 KB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 7 Seznam vedoucích profesních pracovníků 20.79 KB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.72 KB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 9 Projektová dokumentace 94.40 MB 06.01.2020 13:25:46
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 97.34 KB 06.01.2020 13:25:46
Zadávací dokumentace 1.65 MB 06.01.2020 13:25:46


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 757.48 KB 20.01.2020 16:23:13
Oceněný soupis prací_oprava 20.1.2020 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (oprava přílohy č. 5 ZD) 195.85 KB 20.01.2020 16:26:03
Odvodňovací skříň sestava + kusovník Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 121.87 KB 20.01.2020 16:27:04
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3 770.86 KB 27.01.2020 14:56:26
Oceněný soupis prací_oprava 27.1.2020 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3 (oprava přílohy č. 5 ZD) 195.84 KB 27.01.2020 14:59:12
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 747.32 KB 05.02.2020 12:31:15
Oceněný soupis prací_oprava 5.2.2020 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (oprava přílohy č. 5 ZD) 196.33 KB 05.02.2020 12:33:26
Návrh smlouvy o dílo_oprava 5.2.2020 Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (oprava přílohy č. 4 ZD) 146.51 KB 05.02.2020 12:36:01
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 659.59 KB 03.03.2020 09:29:25


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 686.98 KB 07.07.2020 08:52:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen - bez DPH - s DPH
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen - bez DPH - s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data