HODONÍN, ZŠ VANČUROVA - CHODNÍK A OPLOCENÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, ZŠ VANČUROVA - CHODNÍK A OPLOCENÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000003
Evidenční číslo VZ
150/ID248/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.01.2020 13:28:05
Lhůta pro podání nabídek
05.02.2020 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky HODONÍN, ZŠ VANČUROVA - CHODNÍK A OPLOCENÍ je:
1) Realizace stavby chodníku a oplocení při areálu ZŠ Vančurova v Hodoníně
Chodník pro pěší bude vybudovaný v areálu základní školy, na pozemcích 1790/8, 1790/53 a 1790/56. Nové oplocení se vstupní a vjezdovou bránou bude postaveno na pozemku 1790/8 a při hranici pozemků 1790/8, 1790/53 a 1790/56 v k. ú. Hodonín. Chodník i oplocení jsou navrženy jako stavby trvalé. Zbývající část oplocení (z ulice Vančurova) bude realizována tak, že stávající betonový základ plotu bude ponechán a nebude se měnit. Nezmění se ani poloha sloupků. Bude provedena jen výměna stávajících plotových polí za 3D plotové dílce.

2) Oprava oplocení hřiště v areálu ZŠ Vančurova
Hřiště se nachází v areálu základní školy na pozemku 1790/6. V rámci realizace VZ bude provedeno:
- demontáž stávajícího pletiva včetně odvozu a likvidace
- srovnání ocelové konstrukce oplocení a doplnění spojovacího materiálu
- oprava povrchové úpravy v případě zjištěných poškození ocelové konstrukce
- doplnění ztužidel při spodní hraně oplocení z trubek průměru 38mm, PÚ poplastovaná v barvě zelené RAL 6005 kotveno ke svislým sloupkům pomocí prvků – „hlava vzpěry pro kotvení“ a „objímka pro vzpěru“ průběžných a koncových v barvě RAL 6005
- montáž nového pletiva včetně uvázání drátem ke spodnímu ztužidlu
- montáž bude probíhat z lehkého lešení

Členění stavby na objekty:
- Realizace stavby chodníku a oplocení při areálu ZŠ Vančurova v Hodoníně
- Oprava oplocení hřiště v areálu ZŠ Vančurova
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316338
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva + ZD_HODONIN__ZS_VANCUROVA_CHODNIK_A_OPLOCENI 705.05 KB 22.01.2020 13:28:05
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 11.03 MB 22.01.2020 13:28:05
Příloha č. 2 - TECHNICKÝ POPIS OPRAVY OPLOCENÍ HŘIŠTĚ ZŠ VANČUROVA 1.85 MB 22.01.2020 13:28:05
Příloha č. 3 a č. 4 - Výkazy výměr - CHODNÍK A PLOT 120.40 KB 22.01.2020 13:28:05
Příloha č. 5 - Výkaz výměr OPLOCENÍ HŘIŠTĚ ZŠ VANČUROVA 69.07 KB 22.01.2020 13:28:05
Příloha č. 6 - NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 167.50 KB 22.01.2020 13:28:05
Příloha č. 7 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.88 KB 22.01.2020 13:28:05
Příloha č. 8 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ_-_Splnění_technické_kvalifikace 18.78 KB 22.01.2020 13:28:05
Příloha č. 9 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 66.00 KB 22.01.2020 13:28:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ZŠ Vančurova 127.86 KB 27.01.2020 16:17:09
Příloha č. 1 DI č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb_ZŠ VANČUROVA_OPLOCENÍ 68.96 KB 27.01.2020 16:17:33


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_HODONÍN, ZŠ VANČUROVA - CHODNÍK A OPLOCENÍ 90.00 KB 04.03.2020 10:21:19
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_HODONÍN, ZŠ VANČUROVA - CHODNÍK A OPLOCENÍ 205.13 KB 04.03.2020 10:21:47


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Pablastav s.r.o. (IČO 07387113)_Hodonín, ZŠ Vančurova - chodník a plot_1.část 7.39 MB 04.05.2020 14:27:08
SoD_Pablastav s.r.o. (IČO 07387113)_Hodonín, ZŠ Vančurova - chodník a plot_2.část 8.21 MB 04.05.2020 14:27:20
Dodatek č. 1 k SoD_ZŠ Vančurova - chodník a oplocení 2.27 MB 29.06.2020 12:54:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SBD, spol. s.r.o. 26967731 Zařazen Česká republika Ne 629 570,32 bez DPH
- s DPH
REPOS-ING, s.r.o. 05791171 Zařazen Česká republika Ne 550 753,27 bez DPH
- s DPH
INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o. 46983309 Zařazen Česká republika Ne 627 565,00 bez DPH
- s DPH
Pablastav, s.r.o. 07387113 Zařazen Česká republika Ne 479 547,00 bez DPH
580 252,00 s DPH
SIMOSTAV s.r.o. 28273320 Zařazen Česká republika Ne 505 533,18 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pablastav, s.r.o. 07387113 30.6.2020 479 547,00 bez DPH
580 252,00 s DPH
464 047,00 bez DPH
561 497,00 s DPH