POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI A MOTOROVÝCH VOZIDEL
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI A MOTOROVÝCH VOZIDEL
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2020-005457
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.02.2020 22:18:05
Lhůta pro podání nabídek
11.03.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojištění.

Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s.

Předmětem plnění této části Veřejné zakázky je poskytnutí následujících služeb pojištění:
- Pojištění budov a staveb
Předmět pojištění budov a staveb je tvořen souborem objektů ve vlastnictví Zadavatele.
- Pojištění věcí movitých, včetně zásob
Předmět pojištění movitého majetku, včetně zásob je tvořen souborem movitých věcí a zásob ve vlastnictví Zadavatele a dále souborem věcí cizích, které Zadavatel převzal za účelem opravy, případně je užívá na základě smlouvy.
- Pojištění cenností
Předmět pojištění cenností je tvořen souborem cenností ve vlastnictví Zadavatele.
- Pojištění věcí zaměstnanců
Předmět pojištění věcí zaměstnanců je tvořen souborem věcí zaměstnanců odložených na místě určeném zaměstnavatelem (šatna, věšák apod.).
- Pojištění strojů
Předmět pojištění strojů je tvořen souborem strojů ve vlastnictví Zadavatele a případně strojů užívaných na základě smlouvy, uvedených v příloze č. 7A Zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A (list s názvem – „Seznam strojů“).
- Pojištění elektroniky
Předmět pojištění elektroniky je tvořen souborem elektroniky ve vlastnictví Zadavatele, a případně elektroniky užívané na základě smlouvy, uvedené v příloze č. 7A Zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A (list s názvem – „Seznam elektroniky“).
- Pojištění skel
- Pojištění nákladu
- Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za újmu, kterou způsobí Zadavatel svou činností třetí osobě.
Bližší specifikace předmětu plnění části A Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7A Zadávací dokumentace – Rozsah pojištění část A a dále v příloze č. 8A obsahující Doplňující informace pro část A Veřejné zakázky. Podklady pro zpracování nabídky pro tuto část Veřejné zakázky tvoří i přílohy č. 9 - Riziková zpráva a příloha č. 10 - Dotazník odpovědnosti.
¨
Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.

Předmětem plnění této části Veřejné zakázky je poskytnutí následujících služeb pojištění:
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů zařazených do jedné flotily Zadavatele, resp. i vozidel, která se po dobu trvání pojistné smlouvy stanou součástí flotily Zadavatele.
- Havarijní pojištění vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů, včetně doplňkových pojištění – pojištění čelních skel, pojištění zavazadel.
Bližší specifikace předmětu plnění části B Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7B Zadávací dokumentace s názvem Rozsah pojištění část B a dále v příloze č. 8B Zadávací dokumentace obsahující Doplňující informace pro část B Veřejné zakázky.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6497/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 936.67 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 01 - Krycí list 131.23 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 02A - Seznam významných služeb - Část A 132.16 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 02B - Seznam významných služeb - Část B 132.13 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 03A - Smlouva - Část A 77.79 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 03B - Smlouva - Část B 48.72 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 04A - Nabídková cena - Část A 21.14 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 04B - Nabídková cena - Část B 100.17 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 05 - Seznam poddodavatelského plnění 122.21 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 06 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 127.68 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 07A - Rozsah pojištění - Část A - Příloha smlouvy 4, 5, 6 218.92 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 07B - Rozsah pojištění - Část B 88.67 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 08A - Doplňující informace - Část A 18.76 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 08B - Doplňující informace - Část B 132.83 KB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 09 - Riziková zpráva 5.80 MB 10.02.2020 22:18:05
Příloha č. 10 - Dotazník odpovědnosti 1.15 MB 10.02.2020 22:18:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení č. 1 706.14 KB 20.02.2020 09:09:17


1. část - Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s.

Název časti
Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s.
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group 63998530 Zařazen Česká republika Ne 3 372 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group 63998530

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 337.47 KB 28.05.2020 10:44:24


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 6.19 MB 28.05.2020 10:45:38


2. část - Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.

Název časti
Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
27.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Allianz pojišťovna, a.s. 47115971 Zařazen Česká republika Ne 8 998 716,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Allianz pojišťovna, a.s. 47115971

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 316.16 KB 29.05.2020 15:33:19


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 7.52 MB 29.05.2020 15:33:40
Dodatek č. 1 ke smlouvě 2.10 MB 29.05.2020 15:34:00