Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000032
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2020 13:54:44
Lhůta pro podání nabídek
05.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem VZ je vybudování zabezpečené WIFI sítě na pracovištích zadavatele. Bližší vymezení předmětu VZ a obchodní podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy o dílo a v Příloze č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6844/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 865.61 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 1 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 22.79 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo 137.93 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí 31.12 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet 71.61 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 5 ZD - Harmonogram díla 27.89 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 6 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.00 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 7 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 100.02 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 8 ZD - Kvalita SW řešení pro řízení přístupu 11.61 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 9 ZD - Seznam významných dodávek 39.38 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 10 ZD - Seznam specialistů 40.51 KB 09.03.2020 13:54:44
Příloha č. 11 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 96.86 KB 09.03.2020 13:54:44


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 409.00 KB 16.03.2020 14:38:31
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 430.66 KB 19.03.2020 13:35:21
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí oprava 200319 33.70 KB 19.03.2020 13:36:40
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - Sdělení zadavatele 796.06 KB 30.03.2020 12:19:27
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 528.57 KB 03.04.2020 12:02:43
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí 200403 33.39 KB 03.04.2020 12:04:13
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 529.66 KB 17.04.2020 14:16:11
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí 200417 34.72 KB 17.04.2020 14:16:53
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 616.28 KB 24.04.2020 13:19:33


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13088800 128.43 KB 25.06.2020 15:42:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Simac Technik ČR, a.s. 63079496 Zařazen - bez DPH - s DPH
AUTOCONT a.s. 04308697 Zařazen - bez DPH - s DPH
MASTER IT Technologies, a.s. 27851931 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Simac Technik ČR, a.s. 63079496 - bez DPH
5 687 379,82 s DPH
- bez DPH
- s DPH