Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Vybudování zabezpečené WIFI sítě
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000032
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2020 13:54:44
Lhůta pro podání nabídek
05.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem VZ je vybudování zabezpečené WIFI sítě na pracovištích zadavatele. Bližší vymezení předmětu VZ a obchodní podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy o dílo a v Příloze č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6844/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 865.61 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 22.79 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo 137.93 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí 31.12 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet 71.61 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Harmonogram díla 27.89 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.00 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 100.02 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - Kvalita SW řešení pro řízení přístupu 11.61 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD - Seznam významných dodávek 39.38 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD - Seznam specialistů 40.51 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze
Příloha č. 11 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 96.86 KB 09.03.2020 13:54:44
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 409.00 KB 16.03.2020 14:38:31
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 430.66 KB 19.03.2020 13:35:21
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí oprava 200319 33.70 KB 19.03.2020 13:36:40
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - Sdělení zadavatele 796.06 KB 30.03.2020 12:19:27
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 528.57 KB 03.04.2020 12:02:43
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí 200403 33.39 KB 03.04.2020 12:04:13
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 529.66 KB 17.04.2020 14:16:11
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Realizace pokrytí 200417 34.72 KB 17.04.2020 14:16:53
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 616.28 KB 24.04.2020 13:19:33
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data