Diskové pole
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Diskové pole
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000035
Evidenční číslo VZ
NR-59-20-PŘ-To
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.03.2020 12:17:17
Lhůta pro podání nabídek
27.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je dodání zboží v technickém provedení a s výbavou vymezenou v příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění) Kupní smlouvy (příloha č. 2. ZD). Součástí předmětu plnění je návrh, instalace, zprovoznění, dokumentace skutečného provedení, zaškolení administrátorů a podpora provozu nového primárního úložiště dat. Zboží bude nové nepoužité
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6913/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění 32.59 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh kupní smlouvy 37.53 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.49 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky BOZP 55.97 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení 21.64 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 86.32 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Seznam referenčních zakázek 39.50 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - Seznam techniků 84.22 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 753.82 KB 17.03.2020 12:17:17
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 443.06 KB 30.03.2020 09:46:33
Žádná starší verze
Příloha č. 1 (Specifikace předmětu plnění) Vysvětlení ZD č. 1 Příloha č. 1-Vysvětlení ZD č. 1 28.21 KB 30.03.2020 09:48:59
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data