Výkon inženýrské a investorské činnosti - Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I-IV
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výkon inženýrské a investorské činnosti - Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I-IV
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000043
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.04.2020 15:49:21
Lhůta pro podání nabídek
27.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování odborných služeb – zajištění inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV“ (dále jen „stavba“), včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Příkazní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7144/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 936.84 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.98 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh Příkazní smlouvy 213.65 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 99.83 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Seznam osob vykonávajících inženýrskou činnost 84.74 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Profesní životopis 84.57 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.60 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 7 – Seznam poskytnutých významných odborných služeb 85.05 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 8 – B. Souhrnná technická zpráva 726.97 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze
Příloha č. 9 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 93.97 KB 09.04.2020 15:49:21
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 359.37 KB 15.04.2020 17:45:07
Žádná starší verze
Rozhodnutí_společné povolení příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 4.80 MB 15.04.2020 17:46:13
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data