Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky – II. etapa (podpora bydlení)
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky – II. etapa (podpora bydlení)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
2020/1
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.05.2020 13:19:26
Lhůta pro podání nabídek
02.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky spočívá ve vybudování infrastruktury v místní části Rychlov, lokalitě Trávníky, navazující na již realizovanou 1. etapu. Detailně tato stavba zahrnuje prodloužení stávajícího plynovodního, vodovodního a kanalizačního řádu, veřejného osvětlení a veřejných komunikací, a také nové parcelní rozčlenění předmětné lokality. Cílem stavby má být vytvoření 16 samostatných stavebních parcel připravených k výstavbě nových rodinných domů.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 378 687.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7363/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 783.29 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr 248.51 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 32.00 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 44.37 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 4 - Dokumentace pro provedení stavby 30.70 MB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 5 - Krycí list 36.50 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti 40.50 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o profesní způsobilosti 44.50 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o technické kvalifikaci 71.50 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 9 - Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně 39.00 KB 07.05.2020 13:19:26
Příloha č. 10 - Požadavky na el. komunikaci 385.58 KB 07.05.2020 13:19:26


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 539.47 KB 04.06.2020 11:02:15


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 544.76 KB 14.07.2020 15:38:04


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 14.68 MB 14.07.2020 15:22:39


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 624.33 KB 11.05.2020 15:23:57
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 730.85 KB 15.05.2020 15:05:19
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 787.18 KB 27.05.2020 23:11:18
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 3 - Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 244.81 KB 27.05.2020 23:12:42
Příloha č. 2 vysvětlení ZD č. 3 - Ulicni vpust 16.48 KB 27.05.2020 23:13:42
Příloha č. 3 vysvětlení ZD č. 3 - Stavitko 229.23 KB 27.05.2020 23:14:22
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 766.14 KB 28.05.2020 14:05:21
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 4 - Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 28. 5. 2020 243.77 KB 28.05.2020 14:06:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen - bez DPH - s DPH
EDMA s.r.o. 25558391 Zařazen - bez DPH - s DPH
Cobbler s.r.o. 46578463 Zařazen - bez DPH - s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen - bez DPH - s DPH
LB 2000, s.r.o. 64618081 Zařazen - bez DPH - s DPH
HLAVA - STAVBY s.r.o. 26950421 Zařazen - bez DPH - s DPH
Navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG a.s. 60838744