Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky – II. etapa (podpora bydlení)
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky – II. etapa (podpora bydlení)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
2020/1
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.05.2020 13:19:26
Lhůta pro podání nabídek
02.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky spočívá ve vybudování infrastruktury v místní části Rychlov, lokalitě Trávníky, navazující na již realizovanou 1. etapu. Detailně tato stavba zahrnuje prodloužení stávajícího plynovodního, vodovodního a kanalizačního řádu, veřejného osvětlení a veřejných komunikací, a také nové parcelní rozčlenění předmětné lokality. Cílem stavby má být vytvoření 16 samostatných stavebních parcel připravených k výstavbě nových rodinných domů.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 378 687.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7363/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 783.29 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr 248.51 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 32.00 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 44.37 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Dokumentace pro provedení stavby 30.70 MB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Krycí list 36.50 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti 40.50 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o profesní způsobilosti 44.50 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o technické kvalifikaci 71.50 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně 39.00 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze
Příloha č. 10 - Požadavky na el. komunikaci 385.58 KB 07.05.2020 13:19:26
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 539.47 KB 04.06.2020 11:02:15
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 624.33 KB 11.05.2020 15:23:57
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 730.85 KB 15.05.2020 15:05:19
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 787.18 KB 27.05.2020 23:11:18
Žádná starší verze
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 3 - Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 244.81 KB 27.05.2020 23:12:42
Žádná starší verze
Příloha č. 2 vysvětlení ZD č. 3 - Ulicni vpust 16.48 KB 27.05.2020 23:13:42
Žádná starší verze
Příloha č. 3 vysvětlení ZD č. 3 - Stavitko 229.23 KB 27.05.2020 23:14:22
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 766.14 KB 28.05.2020 14:05:21
Žádná starší verze
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 4 - Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 28. 5. 2020 243.77 KB 28.05.2020 14:06:36
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data