Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů II.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000057
Evidenční číslo VZ
Z2020-017641
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.05.2020 11:36:55
Lhůta pro podání nabídek
12.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Dodávka nových vozidel – třístranný sklápěč a nosič kontejnerů II.“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých částí je dodávka nových vozidel – 1 ks třístranného sklápěče a 1 ks nosiče kontejnerů dle Technických specifikací pro části 1 a 2. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 850 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7517/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.64 MB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky_část 1 93.88 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti_část 1 92.79 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 3 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 1 45.69 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 4 ZD_Technická specifikace předmětu plnění_část 1 33.90 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 5 ZD_Příprava a zapojení RDST + GPS_část 1 100.14 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 6 ZD_Náklady na předepsanou údržbu_část 1 30.75 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 7 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího_část 1 98.49 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 8 ZD_Zakladni pozadavky k zajisteni BOZP_část 1 57.09 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 9 ZD_Krycí list nabídky_část 2 91.73 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 10 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti_část 2 90.58 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 11 ZD_Návrh Kupní smlouvy - část 2 45.47 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 12 ZD_Technická specifikace předmětu plnění_část 2 33.23 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 13 ZD_Příprava a zapojení RDST + GPS_část 2 100.08 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 14 ZD_Náklady na předepsanou údržbu_část 2 30.66 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 15 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího_část 2 98.45 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 16 ZD_Zakladni pozadavky k zajisteni BOZP_část 2 56.98 KB 25.05.2020 11:36:55
Příloha č. 17 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 96.90 KB 25.05.2020 11:36:55


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 748.18 KB 07.07.2020 11:48:41
Příloha č. 3 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 1_07.07.2020 45.66 KB 07.07.2020 11:49:31
Příloha č. 11 ZD_Návrh Kupní smlouvy - část 2_07.07.2020 45.51 KB 07.07.2020 11:49:51


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna - prodloužení lhůty pro podání nabídek 643.76 KB 25.06.2020 09:43:06


1. část - Část 1 - Dodávka nového vozidla - třístranný sklápěč

Název časti
Část 1 - Dodávka nového vozidla - třístranný sklápěč
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část 2 - Dodávka nového vozidla - nosič kontejnerů

Název časti
Část 2 - Dodávka nového vozidla - nosič kontejnerů
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty