Stavební úpravy objektu Vítkovická
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy objektu Vítkovická
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000081
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.08.2020 11:14:31
Lhůta pro podání nabídek
02.10.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele realizovat dílo, pod názvem „Stavební úpravy objektu Vítkovická“ v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace od společnosti CHCI-DŮM s.r.o., IČO: 03886964, se sídlem Poděbradova 1833/99, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8508/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 884.12 KB 25.08.2020 11:14:31
Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení 22.20 KB 25.08.2020 11:14:31
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo vč. příloh 677.03 KB 25.08.2020 11:14:31
Příloha č. 3 Seznam referenčních zakázek 87.57 KB 25.08.2020 11:14:31
Příloha č. 4 Projektová dokumentace 19.41 MB 25.08.2020 11:14:31
Příloha č. 5 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.98 KB 25.08.2020 11:14:31


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 422.32 KB 04.09.2020 13:23:24
Příloha č. 1 SoD – Stavební úpravy objektu na p.č. 3304-11 k.ú Moravská Ostrava_oprava 04.09.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 197.85 KB 04.09.2020 13:24:18
D.1.1 a_Technicka zprava_oprava 04.09.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 461.23 KB 04.09.2020 13:24:52
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 až 4 817.34 KB 10.09.2020 14:57:01
Příloha č. 1 SoD – Stavební úpravy objektu na p.č. 3304-11 k.ú Moravská Ostrava_oprava 10.09.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 až 4 197.92 KB 10.09.2020 14:57:37
Příloha č. 1.1 SoD – 2015_DPO Ostrava - Klima, ZTI - Výkaz výměr - V2_oprava 10.09.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 až 4 119.84 KB 10.09.2020 14:58:08
Příloha č. 1.2 SoD – SOUPIS_MATERIALU_A_PRACI_2_oprava 10.09.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 až 4 20.71 KB 10.09.2020 14:58:36
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 488.15 KB 18.09.2020 13:03:50
Příloha č. 1.2 SoD – SOUPIS_MATERIALU_A_PRACI_2_oprava 18.09.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 20.75 KB 18.09.2020 13:05:24
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 376.88 KB 21.09.2020 16:10:50
Příloha č. 1.2 SoD – SOUPIS_MATERIALU_A_PRACI_2_oprava 21.09.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 20.75 KB 21.09.2020 16:11:56
Technická specifikace dieselagregátu Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 408.05 KB 21.09.2020 16:12:42
Změna zadávací dokumentace č. 7 a 8 486.31 KB 25.09.2020 13:32:33
Příloha č. 1.2 SoD - SOUPIS MATERIALU A PRACI 2 OPRAVA 25.09.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 a 8 20.72 KB 25.09.2020 13:34:14


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Sdělení zadavatele 357.34 KB 16.09.2020 09:59:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data