Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG II.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000096
Evidenční číslo VZ
Z2020-036862
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.10.2020 17:12:05
Lhůta pro podání nabídek
23.11.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9310/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 852.26 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky 91.78 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k základní způsobilosti 92.84 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 3 ZD Návrh Kupní smlouvy 68.44 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 4 ZD Technická specifikace 161.41 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 5 ZD Vybrané technické parametry 43.40 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 6 ZD Seznam speciálního servisního nářadí a diagnostického zařízeníPříloha č. 6 ZD Seznam speciálního servisního nářadí a diagnostického zařízení 39.57 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 7 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.70 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 8 ZD Zapojení odbavovacího systému 365.73 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 9 ZD Rozmístění terminálů 421.63 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 10 ZD Definice chování LCD a obslužného SW 1.11 MB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 11 ZD Rozsah autorizace 29.23 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 12 ZD Výkresová technická dokumentace 24.68 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 13 ZD Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.25 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 14 ZD Seznam významných dodávek 36.75 KB 22.10.2020 17:12:05
Příloha č. 15 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 111.32 KB 22.10.2020 17:12:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 881.13 KB 05.11.2020 11:09:18


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 702.98 KB 22.03.2021 12:07:56


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15668587 48.29 KB 14.03.2021 19:32:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ROŠERO - Distribution s.r.o. 44798415 Zařazen - bez DPH - s DPH
KAR group, a.s. 25823035 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ROŠERO - Distribution s.r.o. 44798415 6 178 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH