Regenerace bytového fondu Mírová osada - II. etapa, ulice Sionkova
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace bytového fondu Mírová osada - II. etapa, ulice Sionkova
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
S-SLE/46694/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.01.2021 09:09:50
Lhůta pro podání nabídek
04.02.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů – bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení – účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 7 bytových domů na ulici Sionkova č. p. 1503/1, 1507/2, 1504/3, 1508/4, 1509/6, 1501/7, 1502/9. Jedná se o dvoupodlažní bytové domy s celkem čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 28 bytových jednotek). Domy jsou vystavěny z cihelného zdiva tl. 450 mm, jsou celkově podsklepené s využitelným půdním prostorem, jsou zastřešeny valbovou střechou. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván plyn, v každé bytové jednotce bude nově instalováno etážové vytápění, zdrojem tepla bude závěsný kondenzační kombinovaný kotel na plyn. V nedávné době byla v objektech provedena výměna oken za nová plastová, tato budou ponechána.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 7. 1. 2021 v 10:00 hodin. Zástupci účastníků, majících zájem o účast na prohlídce místa plnění, se v uvedenou dobu shromáždí u domu na ulici Sionkova 1.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10195/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 913.96 KB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č .3 - Projektová dokumentace 1. část 199.61 MB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 2. část 206.36 MB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 3. část 73.40 MB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 1.94 MB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 397.93 KB 04.01.2021 09:09:50
Výzva a zadávací dokumentace 1.05 MB 04.01.2021 09:09:50
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 433.58 KB 13.01.2021 15:31:45
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 409.90 KB 14.01.2021 11:48:49
Příloha č. 1 - Nový výkaz výměr 2.47 MB 14.01.2021 11:49:54
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 559.75 KB 27.01.2021 09:58:21
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 385.35 KB 29.01.2021 12:19:38


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení_OSBAU s.r.o. 336.88 KB 18.02.2021 11:01:38


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení o výběru 323.31 KB 18.02.2021 11:00:31


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 441.53 KB 11.03.2021 12:02:18


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 15.40 MB 08.03.2021 09:57:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
JAMI - stav, s.r.o. 27855627 Zařazen - bez DPH - s DPH
Stavos Stavba a.s. 44739494 Zařazen - bez DPH - s DPH
MIJO-STAV stavby s.r.o. 27833551 Zařazen - bez DPH - s DPH
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 Zařazen - bez DPH - s DPH
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 64610225 Zařazen - bez DPH - s DPH
DIK stavby s.r.o. 25914057 Zařazen - bez DPH - s DPH
ERVO stavby, spol. s r.o. 25876333 Zařazen - bez DPH - s DPH
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199 Zařazen - bez DPH - s DPH
MH-STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
KP REVITAL s.r.o. 02632195 Zařazen 16 880 325,08 bez DPH 19 412 373,84 s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
OSBAU s.r.o. 02117436 Vyřazen - bez DPH - s DPH
S-O-D Holding s.r.o. 26830272 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KP REVITAL s.r.o. 02632195