Regenerace bytového fondu Mírová osada - II. etapa, ulice Sionkova
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace bytového fondu Mírová osada - II. etapa, ulice Sionkova
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
S-SLE/46694/20
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.01.2021 09:09:50
Lhůta pro podání nabídek
02.02.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů – bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení – účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 7 bytových domů na ulici Sionkova č. p. 1503/1, 1507/2, 1504/3, 1508/4, 1509/6, 1501/7, 1502/9. Jedná se o dvoupodlažní bytové domy s celkem čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 28 bytových jednotek). Domy jsou vystavěny z cihelného zdiva tl. 450 mm, jsou celkově podsklepené s využitelným půdním prostorem, jsou zastřešeny valbovou střechou. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván plyn, v každé bytové jednotce bude nově instalováno etážové vytápění, zdrojem tepla bude závěsný kondenzační kombinovaný kotel na plyn. V nedávné době byla v objektech provedena výměna oken za nová plastová, tato budou ponechána.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 7. 1. 2021 v 10:00 hodin. Zástupci účastníků, majících zájem o účast na prohlídce místa plnění, se v uvedenou dobu shromáždí u domu na ulici Sionkova 1.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10195/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 913.96 KB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č .3 - Projektová dokumentace 1. část 199.61 MB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 2. část 206.36 MB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 3. část 73.40 MB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 1.94 MB 04.01.2021 09:09:50
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 397.93 KB 04.01.2021 09:09:50
Výzva a zadávací dokumentace 1.05 MB 04.01.2021 09:09:50
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 433.58 KB 13.01.2021 15:31:45
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 409.90 KB 14.01.2021 11:48:49
Příloha č. 1 - Nový výkaz výměr 2.47 MB 14.01.2021 11:49:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data