Multifunkční dům Muglinov (PD+AD+IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Multifunkční dům Muglinov (PD+AD+IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
S-SLE/08662/21
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.02.2021 15:50:12
Lhůta pro podání nabídek
18.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace ve stupních:
1. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP),
3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS),
4. Inženýrská činnost (IČ).

Součástí plnění veřejné zakázky bude také zajištění následného autorského dozoru na základě samostatné příkazní smlouvy.

Důvodem zpracování projektové dokumentace je záměr výstavby Multifunkčního domu na pozemcích v k.ú. Ostrava-Muglinov (křižovatka ulic Hladnovská a Betonářská). Suterén domu bude uvažován jako otevřený prostor pro parkování aut. Přízemí stavby má povahu pravidelného čtyřúhelníku, v jehož středu se nalézá kulturní sál pro cca 300 osob. Po obvodu jsou umístěny další provozy jako restaurace, knihovna, toalety, vestibul, kuchyňka nebo vstupní vestibul. Nadzemní objekty v rozích budovy jsou ucelené provozní balíčky. Dvoupodlažní objekty budou sloužit jako kancelářské zázemí kulturního domu a lékařské ordinace. Čtyřpodlažní věže budou sloužit jako byty o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+kk. Vnější prostory multifunkčního domu budou navrženy jako místo pro konání hromadných akcí, sportovních a relaxačních aktivit, fragmentovaná zahrada, restaurační terasa a klidová zóna.
Součástí DÚR bude geologický průzkum provedený fyzicky třemi vrty o hloubkách 30 m, 20 m a 20 m. Ve stupni DPS bude v prostorách 1. NP navržena VZT, od 2.NP po 4.NP návrh klimatizace. V místnostech kuchyně návrh vybavení pro gastro provoz. V celém objektu návrh interiérového vybavení a vyřešení svislé dopravy. Dále bude zapracováno i řešení EPS pro celý objekt. Venkovní prostory budou řešeny včetně veřejného osvětlení a projednaného dopravního značení.

Podkladem pro vypracování je studie „Novostavba multifunkčního domu Ostrava-Muglinov“ z dubna 2020, kterou zpracovala společnost Master Design s.r.o. se sídlem Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00 Praha.

Předpokládané investiční náklady stavby činí cca 200 mil. Kč.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10991/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 81.50 KB 24.02.2021 15:50:12
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 432.71 KB 24.02.2021 15:50:12
Příloha č. 3 - Plná moc 267.01 KB 24.02.2021 15:50:12
Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy 315.94 KB 24.02.2021 15:50:12
Příloha č. 5 - Studie 11.87 MB 24.02.2021 15:50:12
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 199.26 KB 24.02.2021 15:50:12
Výzva a zadávací dokumentace 435.19 KB 24.02.2021 15:50:12
Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 372.56 KB 09.03.2021 15:11:33
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 97.51 KB 09.03.2021 15:11:59
Příloha č. 3 - Plná moc 61.05 KB 09.03.2021 15:12:18
Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy 84.53 KB 09.03.2021 15:12:39
1. Změna zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 365.90 KB 12.03.2021 12:06:05


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení 291.63 KB 21.04.2021 14:41:32


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 286.80 KB 31.03.2021 12:25:43
Oznámení o výběru dodavatele 320.21 KB 21.04.2021 14:42:05


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 200.19 KB 20.05.2021 06:11:18
Verze 1 417.59 KB 19.05.2021 10:26:24


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/0046/21 1.03 MB 19.05.2021 07:56:59
Příkazní smlouva č. INV/0047/21 479.92 KB 19.05.2021 07:57:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 05725674 Zařazen - bez DPH - s DPH
MR Design CZ, s.r.o. 25388606 Odmítl uzavřít smlouvu - bez DPH - s DPH
PPS Kania s.r.o. 26821940 Zařazen 4 366 000,00 bez DPH 5 282 860,00 s DPH
HSF Systém a.s. 25903101 Zařazen - bez DPH - s DPH
Atelier 99 s.r.o. 02463245 Zařazen - bez DPH - s DPH
ATRIS, s.r.o. 28608909 Zařazen - bez DPH - s DPH
Master Design s.r.o. 28631447 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PPS Kania s.r.o. 26821940