Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000019
Evidenční číslo VZ
Z2021-009212
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.03.2021 13:25:20
Lhůta pro podání nabídek
15.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021“ je rozdělen na tři (3) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je dodávka kolejových konstrukcí dle Technických specifikací pro části 1,2 a 3.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
18 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11333/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.69 MB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 1 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 1 43.97 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace_část 1 451.69 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 3 ZD_Spec. kol. kontr. - geometrické uspořádání K20 - část 1 139.67 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 4 ZD_Spec. kol. konstr. – geometrické uspořádání_Schéma výhybky 2-36_část 1 164.70 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 5 ZD_Spec. kol. konstr. – geometrické uspořádání_Schéma výhybky 2-37 a výměn_část 1 138.99 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 6 ZD_Ceník_část 1 85.46 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 7 ZD_Krycí list_část 1 91.18 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti_část 1 90.58 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 9 ZD_Technické vlastnosti_část 1_oprava 70.74 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 10 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 2 43.82 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 11 ZD_Technická specifikace_část 2 418.99 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 12 ZD_Ceník_část 2 84.92 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 13 ZD_Krycí list - část 2 91.15 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 14 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti - část 2 90.49 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 15 ZD_Technické vlastnosti - část 2 - def 70.66 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 16_Návrh Kupní smlouvy_část 3 43.93 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 17 ZD_Technická specifikace_část 3_oprava 450.81 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 18 ZD_Spec. kol. konstrukcí - geometrické uspořádání Schéma křížení K-34 + výhybky 2-16_část 3 154.87 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 19 ZD_Spec. kol. konstrukcí - geom. uspořádání - Schéma křížení K-36 + výhybek 2-17 a 2-18_část 3 211.41 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 20 ZD_Spec. kol. konstrukcí - geom. uspořádání - Schéma výhybky 2-11_část 3 115.65 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 21 ZD_Ceník_část 3 86.11 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 22 ZD_Krycí list_část 3 (1) 91.18 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 23 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti - část 3 90.56 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 24 ZD_Technické vlastnosti_část 3 70.75 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 25 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 55.29 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 26 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 90.90 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 27 ZD_Pravidla soc. odpovědnosti 28.08 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 28 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 91.58 KB 18.03.2021 13:25:20


1. část - Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2021 - část 1

Název časti
Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2021 - část 1
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2021 - část 2

Název časti
Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2021 - část 2
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2021 - část 3

Název časti
Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2021 - část 3
Stav části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty