Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000019
Evidenční číslo VZ
Z2021-009212
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.03.2021 13:25:20
Lhůta pro podání nabídek
15.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2021“ je rozdělen na tři (3) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je dodávka kolejových konstrukcí dle Technických specifikací pro části 1,2 a 3.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
18 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11333/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.69 MB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 1 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 1 43.97 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace_část 1 451.69 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 3 ZD_Spec. kol. kontr. - geometrické uspořádání K20 - část 1 139.67 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 4 ZD_Spec. kol. konstr. – geometrické uspořádání_Schéma výhybky 2-36_část 1 164.70 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 5 ZD_Spec. kol. konstr. – geometrické uspořádání_Schéma výhybky 2-37 a výměn_část 1 138.99 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 6 ZD_Ceník_část 1 85.46 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 7 ZD_Krycí list_část 1 91.18 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti_část 1 90.58 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 9 ZD_Technické vlastnosti_část 1_oprava 70.74 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 10 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 2 43.82 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 11 ZD_Technická specifikace_část 2 418.99 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 12 ZD_Ceník_část 2 84.92 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 13 ZD_Krycí list - část 2 91.15 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 14 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti - část 2 90.49 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 15 ZD_Technické vlastnosti - část 2 - def 70.66 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 16_Návrh Kupní smlouvy_část 3 43.93 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 17 ZD_Technická specifikace_část 3_oprava 450.81 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 18 ZD_Spec. kol. konstrukcí - geometrické uspořádání Schéma křížení K-34 + výhybky 2-16_část 3 154.87 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 19 ZD_Spec. kol. konstrukcí - geom. uspořádání - Schéma křížení K-36 + výhybek 2-17 a 2-18_část 3 211.41 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 20 ZD_Spec. kol. konstrukcí - geom. uspořádání - Schéma výhybky 2-11_část 3 115.65 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 21 ZD_Ceník_část 3 86.11 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 22 ZD_Krycí list_část 3 (1) 91.18 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 23 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti - část 3 90.56 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 24 ZD_Technické vlastnosti_část 3 70.75 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 25 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 55.29 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 26 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 90.90 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 27 ZD_Pravidla soc. odpovědnosti 28.08 KB 18.03.2021 13:25:20
Příloha č. 28 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 91.58 KB 18.03.2021 13:25:20


1. část - Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2021 - část 1

Název časti
Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2021 - část 1
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
10.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778 Zařazen 6 129 500,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778 2021 6 129 500,00 bez DPH
- s DPH
5 225 600,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 820.53 KB 17.05.2021 15:03:02


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16614067 61.42 KB 18.05.2021 12:49:35


2. část - Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2021 - část 2

Název časti
Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2021 - část 2
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
10.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778 Zařazen 2 205 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778 2021 2 205 000,00 bez DPH
- s DPH
2 205 000,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 820.53 KB 17.05.2021 15:03:21


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16619031 61.38 KB 18.05.2021 12:51:17


3. část - Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2021 - část 3

Název časti
Kolejové konstrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2021 - část 3
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
10.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778 Zařazen 7 930 500,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778 2021 7 930 500,00 bez DPH
- s DPH
7 930 500,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 820.53 KB 17.05.2021 15:03:34


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16619411 61.39 KB 18.05.2021 12:52:38