Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000025
Evidenční číslo VZ
Z2021-010720
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.04.2021 11:28:11
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb po dobu záruky. Rozsah těchto servisních služeb se vztahuje k instalovanému umělému osvětlení. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11508/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
03.08.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.62 MB 01.04.2021 11:28:11
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.99 KB 01.04.2021 11:28:11
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.35 KB 01.04.2021 11:28:11
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek 86.80 KB 01.04.2021 11:28:11
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 570.77 KB 01.04.2021 11:28:11
Příloha č. 5 Projektová dokumentace 27.18 MB 01.04.2021 11:28:11
Příloha č. 6 Návrh servisní smlouvy vč. příloh 195.08 KB 01.04.2021 11:28:11
Příloha č. 7 Požadavky na elektronickou komunikaci 89.98 KB 01.04.2021 11:28:11


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 497.94 KB 13.04.2021 14:11:46


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 674.54 KB 27.08.2021 12:08:31


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna zadávací dokumentace č. 1 654.34 KB 28.04.2021 14:52:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
LAMA lighting technologies s.r.o. 28622740 Zařazen - bez DPH - s DPH
CEPENA, a.s. 27822401 Zařazen - bez DPH - s DPH
DRUMEL ENERGY s.r.o. 07148704 Zařazen - bez DPH - s DPH
BJV elektro, s.r.o. 60319828 Zařazen - bez DPH - s DPH
EX – TECHNIK s.r.o. 46578731 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data