Pracovní lávky
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pracovní lávky
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000064
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.09.2021 13:59:39
Lhůta pro podání nabídek
15.10.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem „Pracovní lávky“ v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Bližší specifikace předmětu díla jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14378/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 914.35 KB 14.09.2021 13:59:39
Priloha_c_1_ZD_Vzor_CP_na_prok._zakl._zpus. 70.07 KB 14.09.2021 13:59:39
Priloha_c_3A_ZD_PD_DPS_PL_ATP 24.91 MB 14.09.2021 13:59:39
Priloha_c_3B_ZD_PD_DPS_PL_ATMO 21.44 MB 14.09.2021 13:59:39
Priloha_c_4_ZD_Seznam_vyznamnych_stavebnich_praci 86.30 KB 14.09.2021 13:59:39
Priloha_c_5_ZD_Pozadavky_na_elektronickou_komunikaci 89.95 KB 14.09.2021 13:59:39
Priloha_c_6_ZD_Vzor_CP_o_neexistenci_stretu_zajmu 95.60 KB 14.09.2021 13:59:39
Priloha_c_2_ZD_Navrh_Smlouvy_o_dilo_vc.priloh 1.07 MB 14.09.2021 13:59:39


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 410.13 KB 15.09.2021 10:42:56
Příloha č. 1 Návrhu SoD - Soupis prací ATP 210915 135.22 KB 15.09.2021 10:44:25
Příloha č. 2 Návrhu SoD - Soupis prací ATMO 210915 100.94 KB 15.09.2021 10:45:20
Příloha č. 2 ZD - Návrh SoD vč. příloh 210915 (ZIP) 1.06 MB 15.09.2021 10:46:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data