Cafeteria systém
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Cafeteria systém
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000015
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.02.2022 10:21:19
Lhůta pro podání nabídek
15.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést dílo na poskytování uceleného benefitního systému v oblasti kultury, sportu, rekreace, zdraví a vzdělávání, implementovat a spustit tzv. „Cafeteria systém“, který slouží pro nepeněžité odměňování cca 2 100 zaměstnanců zadavatele dle požadavků a specifikace zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18024/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
28.03.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 963.97 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.83 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.99 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.13 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 36.97 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 5 ZD Smlouva 77.86 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 6 ZD Ceník 24.84 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 7 ZD Servisní smlouva 42.88 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 8 ZD Pravidla soc. odpovědnosti 27.99 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 9 ZD Specifikace plnění 41.54 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 10 ZD Realizační tým 19.62 KB 22.02.2022 10:21:19
Příloha č. 11 ZD Popis a požadavek na konfiguraci serveru 89.98 KB 22.02.2022 10:21:19


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 415.32 KB 03.03.2022 17:57:23
Vysvětlení ZD č. 2 462.04 KB 07.03.2022 17:35:00
Příloha č. 12 ZD Hodnotící kritéria_07032022 92.70 KB 07.03.2022 17:40:32
Verze 1 95.09 KB 07.03.2022 17:35:24
Vysvětlení ZD č. 3 548.27 KB 09.03.2022 08:49:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Edenred CZ s.r.o. 24745391 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data