Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa – ul. Bělidla I. - vnitroblok
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa – ul. Bělidla I. - vnitroblok
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000001
Evidenční číslo VZ
2023/1
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.03.2023 14:21:20
Lhůta pro podání nabídek
27.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební práce zahrnují komplexní revitalizaci vnitrobloku v ulici Bělidla. Zrekonstruována bude v celé délce místní komunikace vnitrobloku za bytovými domy č. p. 1131 – 1055 a všechny chodníky vnitrobloku (přístupový chodník do vnitrobloku, chodníky k jednotlivým bytovým domů i ke kontejnerovým místům). Budou zde vybudována kolmá parkovací stání z tzv. zasakovacích roštů a nová kontejnerová stání na tříděný i komunální odpad. Součástí veřejné zakázky je také úprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení. Prostor vnitrobloku bude doplněn o nový mobiliář (lavičky, stojany na kola). Podrobně je předmět plnění specifikován projektovou dokumentací, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 049 261.61 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38846/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 806.60 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 584.54 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.50 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 238.50 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 4 Projektová dokumentace 40.40 MB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technické kvalifikaci (vzor) 60.00 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 408.06 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 11 Harmonogram stavebních prací 359.21 KB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 12 Hydrogeologické posouzení 5.30 MB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 13 Stavební povolení 6.57 MB 07.03.2023 14:21:20
Příloha č. 14 Čestné prohlášení k ruským / běloruským subjektům (vzor) 49.00 KB 07.03.2023 14:21:20


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 535.76 KB 04.05.2023 10:17:51


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 548.30 KB 26.05.2023 15:18:06


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.72 MB 26.05.2023 15:17:30
Dodatek č. 1 360.30 KB 25.10.2023 11:00:31
Položkový rozpočet víceprací a méněprací_dodatek č. 1 199.67 KB 25.10.2023 11:02:06
Položkový rozpočet_Dodatek č.1_SO.101.3 Mistni komunikace -vnitroblok 235.95 KB 25.10.2023 11:03:27
Položkový rozpočet_Dodatek č.1_SO.101.6.2 Úprava veřejných prostranství, stání pro kontejnery a mobiliář-vnitroblok 257.49 KB 25.10.2023 11:03:54
Položkový rozpočet_Dodatek č.1_SO.401.2 VO soupis praci (5 sloupu vnitroblok) 259.57 KB 25.10.2023 11:04:21


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 258.84 KB 07.12.2023 10:31:08


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 - vysvětlení ZD 654.07 KB 22.03.2023 13:58:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data