EIA - Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
EIA - Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000059
Evidenční číslo VZ
NR-68-23-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.07.2023 09:00:25
Lhůta pro podání nabídek
15.08.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem ,,EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ je:
a) vypracování textu Oznámení záměru s náležitostmi dle zákona, včetně zajištění následného projednávání v zjišťovacím řízení (dále jen „oznámení EIA“);
b) zajištění potřebných průzkumů a studií;
c) v případě, že ze zjišťovacího řízení vyplyne nutnost zpracovat dokumentaci EIA
ca) vypracování Dokumentace vlivů záměru stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ na složky
životního prostředí (dále jen „dokumentace EIA“) dle zákona;
cb) zajištění projednání dokumentace EIA a zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo (dále též jen „smlouvy“), který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/43709/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 855.35 KB 12.07.2023 09:00:25
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 21.25 KB 12.07.2023 09:00:25
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo 46.63 KB 12.07.2023 09:00:25
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 100.60 KB 12.07.2023 09:00:25
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.17 KB 12.07.2023 09:00:25
Příloha č. 5 ZD - Seznam autorizovaných osob 92.48 KB 12.07.2023 09:00:25
Příloha č. 6 ZD - Seznam významných zakázek 85.74 KB 12.07.2023 09:00:25
Příloha č. 7 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.30 KB 12.07.2023 09:00:25
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.11 KB 12.07.2023 09:00:25


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 360.35 KB 17.07.2023 13:27:53
Příloha Vysvětlení ZD č. 1 - Koordinační situace a Průvodní zpráva 10.96 MB 17.07.2023 13:28:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 vč. příloh 1.32 MB 21.07.2023 15:47:05
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. přílohy 498.50 KB 01.08.2023 11:09:37
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 461.76 KB 07.08.2023 14:36:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data