Poskytování úklidových prací a služeb – SZ řidičů Terminál Hranečník
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Poskytování úklidových prací a služeb – SZ řidičů Terminál Hranečník
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000100
Evidenční číslo VZ
NR-91-23-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.12.2023 12:21:21
Lhůta pro podání nabídek
15.12.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a služeb v Objektu občanské vybavenosti Terminálu Hranečník (bez č.p.), na pozemku parc. čísla 3238/3. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o poskytování úklidových prací a služeb (dále také jen „Smlouvy“), který tvoří Přílohu č. 2 ZD a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/50185/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 755.86 KB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 21.25 KB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o poskytování úklidových prací a služeb 214.28 KB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 3 ZD - Místo plnění, objem a doba úklidu 1.54 MB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 4 ZD - Normativ pravidelného úklidu 18.73 KB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 5 ZD - Ceník pravidelného úklidu 20.33 KB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 6 ZD - Ceník mimořádného úklidu 17.59 KB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 7 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 21.47 KB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 8 ZD - Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů včetně prohlášení k sankcím 94.62 KB 04.12.2023 12:21:21
Příloha č. 9 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 248.08 KB 04.12.2023 12:21:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data