Stavební úpravy BD 6. května 1612
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy BD 6. května 1612
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000013
Evidenční číslo VZ
2024/3
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.04.2024 10:34:50
Lhůta pro podání nabídek
13.05.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště bytového domu, výměna oken a balkonových dveří a související stavební práce. Součástí stavebních prací je také revitalizace lodžií, spočívající v opravě podlah a zábradlí a dále realizace okapového chodníku kolem objektu.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 388 949.84 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/55193/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.06.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 938.97 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 197.35 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.00 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 169.00 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 4 Projektová dokumentace (závazný podklad) 44.15 MB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technické kvalifikaci (vzor) 67.00 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 402.05 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 11 Stavební povolení 240.88 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 12 Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (vzor) 20.80 KB 11.04.2024 10:34:50
Příloha č. 13 Čestné prohlášení k ruským / běloruským subjektům (vzor) 19.70 KB 11.04.2024 10:34:50


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 660.03 KB 30.05.2024 09:39:00


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 649.63 KB 21.06.2024 21:09:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 457.80 KB 21.06.2024 14:45:18
Příloha č. 1 Rozpočet 352.53 KB 21.06.2024 14:45:43


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 893.32 KB 23.04.2024 21:28:43
Příloha č. 1 DI - Soupis stavebních prací s výkazem výměr (aktualizovaný) 203.65 KB 23.04.2024 21:29:42
Příloha č. 2 DI - Smlouva o dílo (upravená) 170.00 KB 23.04.2024 21:31:06
Dodatečná informace č. 2 813.30 KB 30.04.2024 13:37:58
Priloha c. 1 D. Dokumentace objektu a technickych a technologickych zarizeni (upravena) 142.49 KB 30.04.2024 13:39:11
Příloha č. 2 Ilustrační fotografie obložení 596.98 KB 30.04.2024 13:40:07
Dodatečná informace č. 3 651.35 KB 03.05.2024 22:23:10
Dodatečná informace č. 4 779.94 KB 06.05.2024 15:12:12
Příloha č. 1 DI - D Dokumentace (upravená) 142.28 KB 06.05.2024 15:12:54
Příloha č. 2 DI - Soupis stavebních prací (upravený) 203.65 KB 06.05.2024 15:13:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data