Stravovací informační systém
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stravovací informační systém
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000058
Evidenční číslo VZ
SVZ4924PŘKu
NIPEZ ID
-
Hlavní CPV kód
72200000-7 - Programování programového vybavení a poradenské služby
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.07.2024 09:12:01
Lhůta pro podání nabídek
30.07.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je dodání a implementace informačního systému pro jednotnou podporu a řízení všech stravovacích procesů, včetně dodání a implementace potřebného HW, včetně jeho údržby a rozvoje (dále také jen ,,Systém")
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace (dále jen ZD) a v jejích přílohách
Druh zadávacího řízení
Mimo režim ZZVZ
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/57893/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 964.35 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.69 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo 123.29 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 62.44 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 4 ZD - SLA 83.21 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 63.70 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 6 ZD - Cenová kalkulace 24.27 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 7 ZD - Smlouva o zpracování osobních údajů 36.55 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 8 ZD - Seznam členů realizačního týmu 21.86 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 9 ZD - Akceptační kritéria 38.51 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 10 ZD - Seznam významných zakázek 46.94 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 11 ZD - Seznam poddodavatelů 21.94 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 12 ZD - Čestné prohlášení k neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.49 KB 09.07.2024 09:12:01
Příloha č. 13 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 248.53 KB 09.07.2024 09:12:01


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 vč. přílohy 603.30 KB 15.07.2024 14:59:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data