Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000008
Evidenční číslo VZ
528192
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.01.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
22.03.2016 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zadávacího řízení je 3. etapa modernizace ČOV Bruntál, která řeší rekonstrukci zbývajících částí ČOV, které se předchozí etapy netýkaly. Jedná se o následující části ČOV:
- rekonstrukce kalové čerpací stanice
- doplnění linky zahuštění přebytečného kalu
- rekonstrukce vyhnívací a uskladňovací nádrže kalu
- rekonstrukce mechanického odvodnění kalu
- rekonstrukce plynového hospodářství – jímání, akumulace a rozvod plynu
- rekonstrukce kotelny.

Bližší specifikace předmětu zadávacího řízení je uvedena v Příloze č. 5 - Projektová dokumentace k provádění stavby (závazný dokument), Příloze č. 3 – Výkaz výměr (závazný dokument) a Příloze č. 8 - Doplňující informace k Příloze č. 5 – Projektová dokumentace k provádění stavby (závazný dokument) a Příloze č. 3 – Výkaz výměr (závazný dokument) (závazný dokument).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
38 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
Lenka Tihelková, pracovník investičního oddělení,
Tel.: +420 554 706 316
E-mail: lenka.tihelkova@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 628.65 KB 27.01.2016 00:00:00
Příloha č.1 Základní identifikační údaje 45.50 KB 27.01.2016 00:00:00
Příloha č.2 Osvědčení o řádném plnění zakázky 46.50 KB 27.01.2016 00:00:00
Příloha č.3 Výkaz výměr 5.84 MB 27.01.2016 00:00:00
Příloha č.4 Smlouva o dílo 172.00 KB 27.01.2016 00:00:00
Příloha č.5 Projektová dokumentace k provádění stavby 103.11 MB 27.01.2016 00:00:00
Příloha č.6 Seznam subdodavatelů 22.37 KB 27.01.2016 00:00:00
Příloha č.7 Podmínky elektronické aukce 132.78 KB 27.01.2016 00:00:00
Příloha č.8 Doplňující informace k příloze č.5 620.43 KB 27.01.2016 00:00:00
Přílohy k doplňující informaci č.8 5.43 MB 27.01.2016 00:00:00


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Odůvodnění veřejné zakázky 481.85 KB 27.01.2016 00:00:00
Dodatečná informace č.1 - 12.2.2016 469.89 KB 12.02.2016 09:26:58
Dodatečná informace č.2 - 23.2.2016 465.42 KB 23.02.2016 09:59:20
Dodatečná informace č.3 - 26.2.2016 550.30 KB 26.02.2016 08:43:06
Dodatečná informace č.4 - 1.3.2016 464.28 KB 01.03.2016 13:20:13
Příloha DI 04 č. 01 ze dne 01.03.2016 8.00 MB 01.03.2016 13:20:13
Dodatečná informace č.5 - 15.3.2016 471.23 KB 15.03.2016 13:32:07
Dodatečná informace č.6 - 17.3.2016 552.80 KB 17.03.2016 13:47:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.50 MB 02.08.2016 06:34:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo ze dne 25.7.2016 5.31 MB 02.08.2016 06:34:00
Přílohy Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2016 7.99 MB 02.08.2016 06:34:00
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 1.16 MB 13.06.2017 13:01:44
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 762.22 KB 31.07.2017 11:07:05
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 1.32 MB 29.08.2017 07:37:22
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 890.10 KB 18.12.2017 09:02:35
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Přílohy 3.46 MB 18.12.2017 09:02:35
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo 1.27 MB 16.02.2018 07:46:50
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 6.45 MB 16.02.2018 07:46:50
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo - zveřejnění 125.15 KB 02.10.2018 14:07:48
Dodatek č. 8 - zveřejnění 125.25 KB 20.11.2018 10:53:54
Dodatek č. 8 registr 148.62 KB 20.11.2018 10:53:54
Dodatek č. 7 registr 147.61 KB 20.11.2018 10:53:54


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2016 629.66 KB 27.02.2017 07:48:43
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 454.09 KB 16.02.2018 07:46:50
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 246.82 KB 26.11.2018 14:26:03


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodmější nabídky - Arko Technology 923.17 KB 13.06.2016 15:35:58
Oznámení o výběru nejvhodmější nabídky - Skanska a.s. 932.08 KB 13.06.2016 15:35:58
Oznámení o výběru nejvhodmější nabídky - Kareta s.r.o. 929.92 KB 13.06.2016 15:35:58
Oznámení o výběru nejvhodmější nabídky - VHZ-DIS, spol. s r.o. 930.03 KB 13.06.2016 15:35:58
Oznámení o výběru nejvhodmější nabídky - KUNST, spol s r.o. 931.46 KB 13.06.2016 15:35:58
Oznámení o výběru nejvhodmější nabídky - POHL CZ a.s., o.z. Opava 928.97 KB 13.06.2016 15:35:58
Oznámení o výběru nejvhodmější nabídky - KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 929.27 KB 13.06.2016 15:35:58
Oznámení o výběru nejvhodmější nabídky - FERRMONT, spol. s r.o. 930.17 KB 13.06.2016 15:35:58
Seznam subdodavatelů za rok 2016 101.46 KB 27.02.2017 07:48:43
Oznámení o uzavření smlouvy - Kareta s.r.o. 282.00 KB 02.08.2016 06:34:00
Oznámení o uzavření smlouvy - VHZ-DIS, spol. s r.o. 279.85 KB 02.08.2016 06:34:00
Oznámení o uzavření smlouvy - KUNST, spol. s r.o. 282.19 KB 02.08.2016 06:34:00
Oznámení o uzavření smlouvy - POHL CZ a.s. 282.08 KB 02.08.2016 06:34:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data