Modernizace hasičské zbrojnice v obci Údlice
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace hasičské zbrojnice v obci Údlice
Identifikátor veřejné zakázky
P13V00000011
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2013 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
05.03.2013 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o stavební práce - modernizace střešního pláště a stavební úpravy hasičské zbrojnice v obci Údlice, okres Chomutov
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
870 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 14
43144, Droužkovice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
IČO
26999935-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
SNP 14
431 44, Droužkovice
Česká republika
ID profilu zadavatele
218336
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/26999935-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Technická dokumentace + výkaz výměr - střešní plášť 1.24 MB 05.02.2013 00:00:00
Krycí list 59.50 KB 05.02.2013 00:00:00
Čestné prohlášení dodavatele 17.97 KB 05.02.2013 00:00:00
Výzva 310.07 KB 05.02.2013 00:00:00
Zadávací dokumentace 435.84 KB 05.02.2013 00:00:00
Technická dokumentace + výkaz výměr - stavební úpravy 1.70 MB 06.02.2013 08:35:29


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dotaz 1 470.99 KB 22.02.2013 10:22:23
Výkaz výměr B1109 (001) - oprava střešního pláště 84.00 KB 22.02.2013 10:22:23
B 1301 (002) - Vedlejší rozpočtové náklady 51.00 KB 22.02.2013 10:22:23
B 1301 (003) - Opravy v objektu 129.50 KB 22.02.2013 10:22:23
B 1301 (004) - Ubourávání a zásyp septiku 61.00 KB 22.02.2013 10:22:23
B 1301 (KLAREST) 183.50 KB 22.02.2013 10:22:23
Prodloužení lhůty 320.12 KB 22.02.2013 10:22:23


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.82 MB 23.05.2013 14:00:45
Dodatek ke smlouvě 247.50 KB 28.01.2014 12:03:42


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 782.61 KB 22.03.2013 15:51:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. 27315347 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 043 020,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o. 27315347