Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000718
Evidenční číslo VZ
Z2019-024025
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.07.2019 07:39:11
Lhůta pro podání nabídek
21.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4357/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 832.48 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 98.59 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 97.09 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Návrh kupní smlouvy (1) 58.68 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - vozidlo pro převoz potravin 37.87 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - vozidlo pro údržbu 37.20 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD_Náklady na předepsanou údržbu 37.82 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 114.01 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 57.02 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 102.45 KB 18.07.2019 07:39:11
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data