Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000718
Evidenční číslo VZ
Z2019-024025
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.07.2019 07:39:11
Lhůta pro podání nabídek
21.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4357/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 832.48 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 98.59 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 97.09 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 3 ZD_Návrh kupní smlouvy (1) 58.68 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 4 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - vozidlo pro převoz potravin 37.87 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - vozidlo pro údržbu 37.20 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 6 ZD_Náklady na předepsanou údržbu 37.82 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 7 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 114.01 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 8 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 57.02 KB 18.07.2019 07:39:11
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 102.45 KB 18.07.2019 07:39:11


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 806.69 KB 29.10.2019 10:22:15


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10547146 141.76 KB 29.10.2019 08:14:04
Dodatek č. 1 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13040888 142.53 KB 29.06.2020 14:52:32
Verze 1 142.53 KB 29.06.2020 14:51:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AGROTEC a.s. 00544957 Zařazen Česká republika Ne 2 376 660,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AGROTEC a.s. 00544957 2 376 660,00 bez DPH
- s DPH
2 352 000,00 bez DPH
- s DPH