Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000662
Evidenční číslo VZ
Z2019-028979
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.08.2019 07:21:37
Lhůta pro podání nabídek
01.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací. Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících činností, zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC – Yellow book (projekt typu desing & build).
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál, která začíná v křižovatce se silnicí II/289 (provozní staničení II/288 je km 10,463) a končí v extravilánu před křižovatkou se silnicí v provozním staničení km 8,419. První úsek o délce 0,27 km je veden v intravilánu místní části Cimbál (obec Semily), zbývající část v extravilánu. Komunikace v dotčeném úseku slouží převážně místní dopravě, silnice II/288 je hlavní přístupovou komunikací ze Semil pro obce Bozkov a Jesenný a zároveň tvoří alternativní trasu k silnici II/292 ze Semil do Železného Brodu.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
138 141 029.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
Datová schránka: zz79uga
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Kopecká, advokátka
Telefon: +420 255 000 111
Fax: +420 255 000 110
E-mail: cimbal@havelpartners.cz
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4531/summary
Kontaktní údaje
Název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
Datová schránka: zz79uga
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Kopecká, advokátka
Telefon: +420 255 000 111
Fax: +420 255 000 110
E-mail: cimbal@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.01.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 228.47 KB 22.08.2019 07:21:37
Příloha č. 1 Krycí list 65.32 KB 22.08.2019 07:21:37
Příloha č. 2 ČP kvalifikace 76.55 KB 22.08.2019 07:21:37
Příloha č. 3 Smlouva 55.85 MB 22.08.2019 07:21:37
Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů 92.55 KB 22.08.2019 07:21:37
Příloha č. 5 Elektronická komunikace 373.81 KB 22.08.2019 07:21:37


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 351.31 KB 11.09.2019 14:06:14
Vysvětlení ZD č. 2 339.39 KB 17.09.2019 11:00:04
Vysvětlení ZD č. 3 436.39 KB 20.09.2019 14:03:12
Vysvětlení ZD č. 4 1.17 MB 23.09.2019 15:30:39
Vysvětlení ZD č. 5 649.99 KB 27.09.2019 11:22:12
Vysvětlení ZD č. 6 325.18 KB 02.10.2019 15:04:17
Vysvětlení ZD č. 7 328.23 KB 07.10.2019 14:56:27
Vysvětlení ZD č. 8 313.34 KB 21.10.2019 12:05:30
Vysvětlení ZD č. 9 341.91 KB 23.10.2019 13:55:35
Vysvětlení ZD č. 10 304.63 KB 25.10.2019 14:17:56


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 90.92 KB 21.01.2020 12:56:17


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 57.16 MB 17.01.2020 06:47:23


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2020 25.05 KB 17.02.2021 13:42:26
Skutečně uhrazená cena 24.76 KB 21.12.2021 10:54:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ALGON, a.s. 28420403 Zařazen Česká republika Ne 104 207 000,00 bez DPH
126 090 470,00 s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen Česká republika Ne 125 952 100,00 bez DPH
152 402 041,00 s DPH
Integra stavby a.s. 25014391 Zařazen Česká republika Ne 107 755 000,00 bez DPH
130 383 550,00 s DPH
M – SILNICE a.s. 42196868 Zařazen Česká republika Ne 108 783 000,00 bez DPH
131 627 430,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ALGON, a.s. 28420403