Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000662
Evidenční číslo VZ
Z2019-028979
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.08.2019 07:21:37
Lhůta pro podání nabídek
01.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací. Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících činností, zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC – Yellow book (projekt typu desing & build).
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál, která začíná v křižovatce se silnicí II/289 (provozní staničení II/288 je km 10,463) a končí v extravilánu před křižovatkou se silnicí v provozním staničení km 8,419. První úsek o délce 0,27 km je veden v intravilánu místní části Cimbál (obec Semily), zbývající část v extravilánu. Komunikace v dotčeném úseku slouží převážně místní dopravě, silnice II/288 je hlavní přístupovou komunikací ze Semil pro obce Bozkov a Jesenný a zároveň tvoří alternativní trasu k silnici II/292 ze Semil do Železného Brodu.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
138 141 029.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
Datová schránka: zz79uga
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Kopecká, advokátka
Telefon: +420 255 000 111
Fax: +420 255 000 110
E-mail: cimbal@havelpartners.cz
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4531/summary
Kontaktní údaje
Název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807
Datová schránka: zz79uga
Kontaktní osoba: Mgr. Mária Kopecká, advokátka
Telefon: +420 255 000 111
Fax: +420 255 000 110
E-mail: cimbal@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.01.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 228.47 KB 22.08.2019 07:21:37
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list 65.32 KB 22.08.2019 07:21:37
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ČP kvalifikace 76.55 KB 22.08.2019 07:21:37
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Smlouva 55.85 MB 22.08.2019 07:21:37
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů 92.55 KB 22.08.2019 07:21:37
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Elektronická komunikace 373.81 KB 22.08.2019 07:21:37
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 351.31 KB 11.09.2019 14:06:14
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 339.39 KB 17.09.2019 11:00:04
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 3 436.39 KB 20.09.2019 14:03:12
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 4 1.17 MB 23.09.2019 15:30:39
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 5 649.99 KB 27.09.2019 11:22:12
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 6 325.18 KB 02.10.2019 15:04:17
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 7 328.23 KB 07.10.2019 14:56:27
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 8 313.34 KB 21.10.2019 12:05:30
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 9 341.91 KB 23.10.2019 13:55:35
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 10 304.63 KB 25.10.2019 14:17:56
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 90.92 KB 21.01.2020 12:56:17
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 57.16 MB 17.01.2020 06:47:23
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data