Strážní služby
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Strážní služby
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000016
Evidenční číslo VZ
NR-51-18-OŘ-Ho
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.09.2018 14:24:46
Lhůta pro podání nabídek
17.10.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování strážních služeb, tj. fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele ve stanovených areálech (objektech) zadavatele, včetně objektů a budov v nich umístěných a včetně věcí a osob, které se v nich nacházejí
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Karla Holušová
karla.holusova@dpo.cz
+420 702162236
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/944/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Karla Holušová
karla.holusova@dpo.cz
+420 702162236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1a ZD a Příloha č 1 Smlouvy - Strážní pravidla 92.26 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 1b ZD a Příloha č. 2 Smlouvy - Areály (objekty) objednavatele 52.56 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 1c ZD a Příloha č. 3 Smlouvy - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.48 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 1d ZD a Příloha č. 4 Smlouvy - Vzor výkazu rozsahu poskytovaných služeb 54.41 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 1e ZD a Příloha č. 7 Smlouvy - Vymezení obchodniho tajemství 97.26 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 2 SP - Rozsah a doba výkonu FO 138.50 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 12 SP - Typové mimořádné události 120.00 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 2 ZD - Smlouva o poskytování služeb 91.05 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů 37.00 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných služeb (vzor) 39.50 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 6 ZD - Profesní životopis (vzor) 23.46 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 7 ZD - Krycí list nabídky (vzor) 47.50 KB 03.09.2018 14:24:46
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 21.94 KB 03.09.2018 14:24:46
Zadávací dokumentace 9.99 MB 03.09.2018 14:24:46
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 470.00 KB 13.09.2018 15:07:12


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadívací dokumentace č. 1 470.00 KB 13.09.2018 15:07:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 634.56 KB 21.05.2019 06:47:07


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8980435 125.30 KB 20.05.2019 11:18:47
Dodatek č. 1 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9696879 127.99 KB 31.03.2020 15:09:25
Dodatek č. 2 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11488444 127.97 KB 31.03.2020 15:10:55
Dodatek č. 3 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11589032 128.06 KB 31.03.2020 15:11:53
Dodatek č. 4 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12570572 127.98 KB 26.01.2021 14:00:38
Dodatek č. 5 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12570572 48.49 KB 26.01.2021 14:05:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SUNIX SAFE LIFE s.r.o. 03535240 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
IPO PRIMO s.r.o. a IPO SECURITY s.r.o. 28633431-48400858 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
CENTR GROUP - ELMONT, s.r.o. 27810941 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
FENIX INTERNATIONAL, spol. s r.o. 18630995 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SUNIX SAFE LIFE s.r.o. 03535240 za rok 2019 - bez DPH
- s DPH
9 237 288,60 bez DPH
- s DPH