Strážní služby
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Strážní služby
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000016
Evidenční číslo VZ
NR-51-18-OŘ-Ho
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.09.2018 14:24:46
Lhůta pro podání nabídek
17.10.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování strážních služeb, tj. fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele ve stanovených areálech (objektech) zadavatele, včetně objektů a budov v nich umístěných a včetně věcí a osob, které se v nich nacházejí
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Karla Holušová
karla.holusova@dpo.cz
+420 702162236
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/944/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Karla Holušová
karla.holusova@dpo.cz
+420 702162236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1a ZD a Příloha č 1 Smlouvy - Strážní pravidla 92.26 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1b ZD a Příloha č. 2 Smlouvy - Areály (objekty) objednavatele 52.56 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1c ZD a Příloha č. 3 Smlouvy - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.48 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1d ZD a Příloha č. 4 Smlouvy - Vzor výkazu rozsahu poskytovaných služeb 54.41 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1e ZD a Příloha č. 7 Smlouvy - Vymezení obchodniho tajemství 97.26 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 2 SP - Rozsah a doba výkonu FO 138.50 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 12 SP - Typové mimořádné události 120.00 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Smlouva o poskytování služeb 91.05 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů 37.00 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných služeb (vzor) 39.50 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Profesní životopis (vzor) 23.46 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Krycí list nabídky (vzor) 47.50 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 21.94 KB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 9.99 MB 03.09.2018 14:24:46
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 470.00 KB 13.09.2018 15:07:12
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadívací dokumentace č. 1 470.00 KB 13.09.2018 15:07:52
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data