Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000017
Evidenční číslo VZ
Z2020-004762
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2020 10:26:22
Lhůta pro podání nabídek
09.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je dodávka kolejových konstrukcí dle Technických specifikací pro části 1 a 2.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6459/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.54 MB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 1 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 1 41.15 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace_část 1 735.72 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 3 ZD_Specifikace kol.kons._Geometrické uspořádání_část 1 961.67 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 4 ZD_Ceník_část 1 84.96 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 5 ZD_Krycí list_část 1 91.17 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 6 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti_část 1 90.48 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 7 ZD_Technické vlastnosti - část 1 - def 70.63 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 8 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 2 41.04 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 9 ZD_Technická specifikace_část 2 667.59 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 10 ZD_Specifikace kol.kons._Geometrické uspořádání_část 2 247.66 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 11 ZD_Ceník_část 2 84.80 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 12 ZD_Krycí list - část 2 91.18 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 13 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti - část 2 90.48 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 14 ZD_Technické vlastnosti - část 2 - def 70.62 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 15 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 50.52 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 16 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 107.25 KB 06.02.2020 10:26:22
Příloha č. 17 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 96.61 KB 06.02.2020 10:26:22


1. část - Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2020 - Část 1

Název časti
Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2020 - Část 1
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
27.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Pražská strojírna a.s. 60193298 Zařazen 3 115 000,00 bez DPH - s DPH
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778 Zařazen 3 025 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.18 MB 30.04.2020 09:49:55


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12533592 142.93 KB 07.05.2020 08:03:38


2. část - Kolejové kontrukce pro rekonstrukce tramvajových tratí 2020 - Část 2

Název časti
Kolejové kontrukce pro rekonstrukce tramvajových tratí 2020 - Část 2
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
27.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Pražská strojírna a.s. 60193298 Zařazen 2 180 000,00 bez DPH - s DPH
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778 Zařazen 2 107 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. 46962778

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.18 MB 30.04.2020 09:51:01


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12535628 142.92 KB 07.05.2020 08:04:18