Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000017
Evidenční číslo VZ
Z2020-004762
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2020 10:26:22
Lhůta pro podání nabídek
09.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je dodávka kolejových konstrukcí dle Technických specifikací pro části 1 a 2.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6459/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.54 MB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 1 41.15 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace_část 1 735.72 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Specifikace kol.kons._Geometrické uspořádání_část 1 961.67 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Ceník_část 1 84.96 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Krycí list_část 1 91.17 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti_část 1 90.48 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD_Technické vlastnosti - část 1 - def 70.63 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 2 41.04 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD_Technická specifikace_část 2 667.59 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD_Specifikace kol.kons._Geometrické uspořádání_část 2 247.66 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 11 ZD_Ceník_část 2 84.80 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 12 ZD_Krycí list - část 2 91.18 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 13 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti - část 2 90.48 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 14 ZD_Technické vlastnosti - část 2 - def 70.62 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 15 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 50.52 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 16 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 107.25 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze
Příloha č. 17 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 96.61 KB 06.02.2020 10:26:22
Žádná starší verze


1. část - Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2020 - Část 1

Název časti
Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2020 - Část 1
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Kolejové kontrukce pro rekonstrukce tramvajových tratí 2020 - Část 2

Název časti
Kolejové kontrukce pro rekonstrukce tramvajových tratí 2020 - Část 2
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty