PJD na ul. Výškovická
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PJD na ul. Výškovická
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000034
Evidenční číslo VZ
Z2020-008870
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.03.2020 08:17:58
Lhůta pro podání nabídek
29.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je rekonstrukce tramvajové trati na ulici Výškovická dle projektové dokumentace vypracované společností METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 452 71 895. V novém stavu se změní konstrukce na zatravněnou pevnou jízdní dráhu systému W-tram. Pro odvodnění rekonstruovaného úseku tramvajové trati budou vybudovány nové kalové jímky a přípojky, stávající zařízení budou využita. Budou provedeny úpravy na elektro zařízeních tramvajové tratě. Dotčené dopravní značení bude obnoveno či upraveno. Realizace bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu v rozsahu dle požadavku zadavatele (viz bod 5.1. ZD a obchodní podmínky zakázky) a dle nabídky dodavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
116 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6880/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 606.51 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 1a - PD pro část 1 162.60 MB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Přílha č. 1b - PD pro část 2 147.36 MB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 2a - Výkaz výměr pro část 1 504.13 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 2b - Výkaz výměr pro část 2 343.88 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 3a - Smlouva o dílo pro část 1 246.12 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 3b - Smlouva o dílo pro část 2 246.43 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 84.13 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.10 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.05 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 88.55 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 92.82 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.70 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 10 - Požadavky na zajištění BOZP 102.92 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 106.12 KB 13.03.2020 08:17:58
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a změna ZD č. 1 344.61 KB 19.03.2020 11:13:26
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 314.75 KB 30.03.2020 17:35:44
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 3 307.57 KB 14.04.2020 14:28:56
Žádná starší verze


1. část - PJD na ul. Výškovická - 1. úsek mezi ul. Čujkovova a ul. Svornosti

Název časti
PJD na ul. Výškovická - 1. úsek mezi ul. Čujkovova a ul. Svornosti
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - PJD na ul. Výškovická - 2. úsek mezi ul. Pavlovova a ul. Čujkovova

Název časti
PJD na ul. Výškovická - 2. úsek mezi ul. Pavlovova a ul. Čujkovova
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty