PJD na ul. Výškovická
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PJD na ul. Výškovická
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000034
Evidenční číslo VZ
Z2020-008870
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.03.2020 08:17:58
Lhůta pro podání nabídek
29.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je rekonstrukce tramvajové trati na ulici Výškovická dle projektové dokumentace vypracované společností METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 452 71 895. V novém stavu se změní konstrukce na zatravněnou pevnou jízdní dráhu systému W-tram. Pro odvodnění rekonstruovaného úseku tramvajové trati budou vybudovány nové kalové jímky a přípojky, stávající zařízení budou využita. Budou provedeny úpravy na elektro zařízeních tramvajové tratě. Dotčené dopravní značení bude obnoveno či upraveno. Realizace bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu v rozsahu dle požadavku zadavatele (viz bod 5.1. ZD a obchodní podmínky zakázky) a dle nabídky dodavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
116 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6880/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 606.51 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 1a - PD pro část 1 162.60 MB 13.03.2020 08:17:58
Přílha č. 1b - PD pro část 2 147.36 MB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 2a - Výkaz výměr pro část 1 504.13 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 2b - Výkaz výměr pro část 2 343.88 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 3a - Smlouva o dílo pro část 1 246.12 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 3b - Smlouva o dílo pro část 2 246.43 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 84.13 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.10 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.05 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 88.55 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 92.82 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.70 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 10 - Požadavky na zajištění BOZP 102.92 KB 13.03.2020 08:17:58
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 106.12 KB 13.03.2020 08:17:58


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a změna ZD č. 1 344.61 KB 19.03.2020 11:13:26
Vysvětlení ZD č. 2 314.75 KB 30.03.2020 17:35:44
Vysvětlení ZD č. 3 307.57 KB 14.04.2020 14:28:56


1. část - PJD na ul. Výškovická - 1. úsek mezi ul. Čujkovova a ul. Svornosti

Název časti
PJD na ul. Výškovická - 1. úsek mezi ul. Čujkovova a ul. Svornosti
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
06.08.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen - bez DPH - s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 Zařazen - bez DPH - s DPH
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 Zařazen - bez DPH - s DPH
S u b t e r r a a.s. 45309612 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
COLAS CZ, a.s. 26177005

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 326.50 KB 10.08.2020 10:50:45


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13562508 142.99 KB 18.08.2020 11:06:27
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14411052 185.38 KB 27.11.2020 09:26:15


2. část - PJD na ul. Výškovická - 2. úsek mezi ul. Pavlovova a ul. Čujkovova

Název časti
PJD na ul. Výškovická - 2. úsek mezi ul. Pavlovova a ul. Čujkovova
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
05.08.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen - bez DPH - s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 Zařazen - bez DPH - s DPH
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 325.97 KB 10.08.2020 11:00:11


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13545544 128.36 KB 18.08.2020 11:07:57