PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000041
Evidenční číslo VZ
Z2020-011039
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.04.2020 10:42:12
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7086/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.56 MB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 121.72 KB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 82.44 KB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 85.19 KB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 111.17 KB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 5 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 103.58 KB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 6 Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru 99.34 KB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 7 Základní požadavky k zajištění BOZP 99.98 KB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.81 KB 03.04.2020 10:42:12
Příloha č. 9 Požadavky na elektronickou komunikaci 100.92 KB 03.04.2020 10:42:12


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 678.16 KB 14.04.2020 12:22:21
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 658.84 KB 28.04.2020 15:29:07
Vysvětlení zadávací dokumentece č. 3 až 10 778.22 KB 30.04.2020 18:34:44
Dohoda o zachování mlčenlivosti Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 až 10 41.46 KB 30.04.2020 18:35:55
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo_oprava 30.4.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 až 10 112.16 KB 30.04.2020 18:36:34
Příloha č. 5 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace_oprava 30.4.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 až 10 107.13 KB 30.04.2020 18:37:21
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 708.70 KB 12.05.2020 16:16:18
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 až 14 683.24 KB 20.05.2020 15:50:05
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 a 16 677.68 KB 25.05.2020 11:40:16


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 627.85 KB 07.10.2020 15:26:11


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13883204 128.31 KB 29.09.2020 15:55:33
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16953139 61.38 KB 18.06.2021 13:50:03
Uzavřený dodatek_D02 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17610187 48.20 KB 06.09.2021 13:32:01
Uzavřený dodatek_D03 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19920187 48.20 KB 14.04.2022 10:42:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
IGEA, s.r.o. 46580514 Zařazen Česká republika Ne 3 350 000,00 bez DPH
4 053 500,00 s DPH
Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. 44264186 Zařazen Česká republika Ne 7 960 000,00 bez DPH
9 631 600,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
IGEA, s.r.o. 46580514 2020 3 350 000,00 bez DPH
4 053 500,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
IGEA, s.r.o. 46580514 2021 4 127 900,00 bez DPH
4 994 759,00 s DPH
2 555 050,41 bez DPH
3 091 611,00 s DPH
IGEA, s.r.o. 46580514 2022 4 347 350,00 bez DPH
5 260 293,50 s DPH
973 100,82 bez DPH
1 177 452,00 s DPH