PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000041
Evidenční číslo VZ
Z2020-011039
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.04.2020 10:42:12
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7086/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.56 MB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 121.72 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 82.44 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 85.19 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 111.17 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 103.58 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru 99.34 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Základní požadavky k zajištění BOZP 99.98 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.81 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Požadavky na elektronickou komunikaci 100.92 KB 03.04.2020 10:42:12
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 678.16 KB 14.04.2020 12:22:21
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 658.84 KB 28.04.2020 15:29:07
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentece č. 3 až 10 778.22 KB 30.04.2020 18:34:44
Žádná starší verze
Dohoda o zachování mlčenlivosti Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 až 10 41.46 KB 30.04.2020 18:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo_oprava 30.4.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 až 10 112.16 KB 30.04.2020 18:36:34
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace_oprava 30.4.2020 Příloha k dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 až 10 107.13 KB 30.04.2020 18:37:21
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 708.70 KB 12.05.2020 16:16:18
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 až 14 683.24 KB 20.05.2020 15:50:05
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 a 16 677.68 KB 25.05.2020 11:40:16
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data