Točna podvozků tramvají vozovna Moravská Ostrava
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Točna podvozků tramvají vozovna Moravská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000060
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.06.2020 10:01:55
Lhůta pro podání nabídek
01.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Točna podvozků tramvají vozovna Moravská Ostrava“, včetně zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen PD DSP + DPS), inženýrská činnost zakončena příslušným povolením záměru a realizaci celého díla dle technické specifikace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (dále také jen Smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7577/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
08.07.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.01 MB 02.06.2020 10:01:55
Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení 22.31 KB 02.06.2020 10:01:55
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 147.54 KB 02.06.2020 10:01:55
Příloha č. 3 Technická specifikace 25.50 KB 02.06.2020 10:01:55
Příloha č. 4 Základní požadavky k zajištění BOZP 56.86 KB 02.06.2020 10:01:55
Příloha č. 5 Seznam vedoucích profesních pracovníků 21.92 KB 02.06.2020 10:01:55
Příloha č. 6 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.50 KB 02.06.2020 10:01:55
Příloha č. 7 Seznam referenčních zakázek 37.54 KB 02.06.2020 10:01:55
Ppříloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 96.70 KB 02.06.2020 10:01:55


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 408.35 KB 15.06.2020 13:20:30
Příloha č. 3 – Technická specifikace_oprava 15.6.2020 Příloha dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 25.69 KB 15.06.2020 13:21:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data